KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -9- İSLÂM’DA TEVÂZU ve HİÇLİK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İKİ TÜRLÜ «ENE / أنا» Ârif gönüllerden Hallâc-ı Mansur, mânevî sekr ve cezbe hâlinde; «Ene’l-Hak» demiş ve bu sebeple idam edilmişti. Kendisini mânâ âleminde seyredenlerden nakledildiğine göre; onu darağacında astıkları vakit İblis yanına gelmiş ve sormuş: “–Sen de; «Ene» dedin, ben de; «Ene» dedim. Nasıl oluyor da bu sözden dolayı, senin üzerine rahmet, benim üzerime […]

ANADOLU DERVİŞİNİN GÖNÜL DÜNYASI

Yazar:Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HİCRET İLE TEBLİĞ Bütün insanlığa son Hak din ile gönderilen ve Son Peygamber olan -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in en çok ihtimam gösterdiği meşguliyeti, İslâm’ı tebliğ edecek bir nesil yetiştirmek idi. Mekke’de Dâru’l-Erkam, Medine’de Ashâb-ı Suffa bu faaliyetin mekânları oldu. Rasûlullah Efendimiz, yetişen sahâbîlerini tebliğ için beldelere gönderiyordu: Çevredeki bütün imparatorlara ve valilere İslâm’a davet mektupları […]

MİSAFİRİN VAR

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com   Sözüm sana şefkat yurdu Medine! Nurdan âyet âyet misafirin var. Yaratılmışlarda dengi olmayan, Müjdeleri cennet misafirin var. Çölde esen yelde gülün kokusu, Merhamet deryâsı özü, dokusu, Yüzünde tebessüm, sözü bengisu; Âlemlere rahmet misafirin var. Çağlar üstü mûcizeyle sözü var, Baktığına güven veren gözü var, Nur yansıyan çehre, asil yüzü var; Duruşunda heybet misafirin var. Ay […]

MERHAMET ve ADÂLET -2-

Harun ÖĞMÜŞ   Merhamet gerçi övülmüş yüce bir duygu ama, Mazhar olmaz her adam öyle büyük ikrâma. Zulme uğrarsan öç almak senin elbet hakkın, Ölçün olsun da adâlet, acımazsan acıma! vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa‘lün)

NASUH TÖVBE

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com   Ben tek Hakk’a eğilirim, Başka şeye tapmam asla! Kur’ân-Sünnet’i bilirim, Başka yola sapmam asla! Allâh’ım Sen affet bizi! Nasuh eyle tövbemizi! Kalmasın günahın izi, Bugün olsa yapmam asla! Helâlinden alın terin, Cemaatte olsun yerin, Evliyânın, Peygamber’in; Eteğinden kopmam asla! Bir gedâyım, pür hatayım, Korku-ümit benim rayım, Mazlumların yanındayım; Zâlim eli öpmem asla! Bu tapu, kimin […]

DİLİM DİLİM

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Her duyan kendince anlıyor sözü, Yanlış yere gider ses dilim dilim… Seyrinden ayrıldı dâvânın özü, Ne olur konuşma, sus dilim dilim… Nâdânın bir sözü eri incitir, Mağrur basma adım yeri incitir, Varıp değer zülf-i yâri incitir; Nâfile söyleme kes dilim dilim… Sohbette biline sözün darası, Her yüreğin vardır, ayrı yarası, Sükût eyle, gelmedikçe sırası; Bağrına taşları […]

BİR İHÂNETİN AYAK SESLERİ!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   -Sabah Gazetesi’nin düzenlediği «15 Temmuz: Tarihi Değiştiren Tarih» adlı şiir yarışmasında üçüncülük ödülü almıştır- Temmuz’un ortasında bir İstanbul akşamı, Hüzün dalgalanıyor Boğaz’ın sularında… Hatırıma getirdim bir an Bağdat’ı, Şam’ı; Zâlimin pençesinde, hâin pusularında… Bir ihânetin ayak sesleri duyuluyor, Son kalem namlusunda; topun, tankın, uçağın… Umutlarım bağlanmış, gözleri oyuluyor, Abandı üstümüze, karanlık yüzü çağın… İninden çıkmış kuzu […]

GÖZYAŞI İZLERİ

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com   Yâ Rabbî! Zikrinle, uyandır beni, İlme’l-yakîn îman, haşyetullah ver… Her zaman aşk ile anayım Sen’i, Zâtına dost eyle, rızâullah ver… Yâ Rabbî! Sev beni, Sen’sin cânânım, Sen’sin gönül dostum, Sana hayranım, Yalvarırım Rabbim, yüce Sultanım; Visalle taltif et, sıbğatullah ver… Yâ Rabbî! Vuslattır gerçek niyetim, Sana vâsıl olmak, bütün gayretim, Sen’de fânî eyle, bitsin gurbetim; Ayne’l-yakîn […]

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -4- İSLÂM’DA TEBLİĞEMR-İ Bİ’L-MÂRUF ve NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER

Osman Nûri TOPBAŞ İNSAN MÎRÂSI Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in dâr-ı bekāya irtihâl ettikleri günün sabah namazıydı. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- oda kapısının perdesini kaldırdılar ve o esnada Hazret-i Ebûbekir’in imamlığında namaz kılan sevgili ashâbını son defa seyrettiler. Onları (yani yetiştirdiği o müstesnâ nesli, ardında bıraktığı o güzîde insan mîrâsını) yan yana saf tutmuş, cemaatle namaz hâlinde gördü. […]

UTANIRIM!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   Gün biter, karanlık çöker, Hasadımdan utanırım! Nedâmetle boyun büker, Maksadımdan utanırım! Vesveseler koca umman, Arzularım bir çağlayan, Nasibimi hiçe sayan; İnadımdan utanırım! Kurşun sesi sarar ufku, Yüreğime düşer korku, Gözlerimden gitmez uyku; Ecdâdımdam utanırım! Bu bencillik bilmem niçin? Hâlini hiç sormam açın, Küçücük bir sızı için; Feryâdımdan utanırım! Sabrımı bir yana attım, İncittim, yürek kanattım, Geceler […]

1 2 3 47