GÜREŞ TUTTUM NEFS PUTUYLA!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

 

Gönlü muhabbet oduyla,
Yakamadım yakamadım…
Güreş tuttum nefs putuyla;
Yıkamadım, yıkamadım…

Kulak tuttum hitâbına,
Gönül verdim serâbına,
Kör şeytanın îcâbına;
Bakamadım bakamadım!..

Yedikçe yer, doymaz beden,
Uyanamaz israf eden,
Ben bu fâsit daireden;
Çıkamadım çıkamadım…

Dünyevî hayat tarzına,
Aldandım fânî hazzına,
Perhizi nefsin ağzına;
Tıkamadım tıkamadım!..

Gezdim «ene» sahasını,
Besledim ejderhâsını,
Benliğe «hiç» levhasını;
Çakamadım çakamadım.

Kalbi sardı gaflet kiri,
Dilim kuru, gözüm kuru,
Döküp de ah alın teri;
Yıkamadım yıkamadım…

Giremedim gazâsına,
Katlanmadım ezâsına,
Nefsi cennet hizâsına;
Sokamadım sokamadım.

Tembelliğe örtme kılıf:
Tâlî, davran kalma zayıf,
Fayda vermez bu boş hayıf;
«Kalkamadım kalkamadım.»

Sonsuz terakkî insanı,
Nedâmeti, onun şânı,
Der ki bakıp; «Şu nişânı;
Takamadım takamadım!..»