BÖYLE DÜŞTÜM, «KUL» YERİNE!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

Girdim aşkın diyârına;
Yandım cânın esrârına!..
Kaderin, her karârına;
Boyun eğdim, dal yerine!..

Bu garip can, ister «Sen’i»;
Sen’sin veren, gül bedeni!..
Kalbe kurdun, değirmeni;
Akıp durdum, sel yerine!..

Yâ Rab; Sen’sin, tek İlâh’ım;
«Sen’i» söyler her îzâhım!..
Rahmet eyle, dinsin âhım;
Oda yandım, çöl yerine!..

Her âyette, dolar yürek;
Sen’siz değil, çark-ı felek!..
Aşkım arı, nefsim petek;
Yüküm dönsün bal yerine!..

Sen’den aldım, bu ihsânı;
Câna saldın bir cihânı!..
Kesme benden bu irfânı;
Koyma beni, el yerine!..

Dört kapıda, bir aşk derdim;
Hak yoluna, ömür serdim!..
Bezm-i Can’da bir söz verdim;
Böyle düştüm, «kul» yerine!..

8 Ağustos 2021