REHBER ZARÛRETİ

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com İçinde yaşadığımız asır; yenileşme, modernleşme ve ilerleme adına, kadîm değerlerimizden birçoğuna tenkitler getirdi. Geleneklerimiz, örfümüz, tarihimiz gibi, tasavvufî uygulamalarımız da bu tenkitlerden nasibini aldı. Fakat biraz incelediğinizde; insânî ihtiyaçların değişmediğini, isim ve kılık değiştirse de modern hayatta da devam ettiğini görüyoruz. Meselâ kimileri tasavvufun letâifleri zikre alıştırmak temrinlerini «bid‘at» göredursunlar, kimileri çakraları uyandırmakla meşgul olmayı pek […]

Continue reading »

BİR IŞIK VER KEREMİNDEN İZ OLSUN

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Evvel-i âhirde yâ Gaffâr beni, Güzel ahlâk ile Gül’e ulaştır. Herc ü merc içinde mahşer yerinde, Sevdiğin hâllerden hâle ulaştır. Yeri-göğü yoktan var eden Sen’sin, İbrahim’e hârı yâr eden Sen’sin. Küll-i zerreleri ayar edensin, Al beni dikensiz yola ulaştır. Ey nûrundan nizam veren cihana, Rahmetine geldim, ilticam Sana. Hiçliğimle beni bırakma bana, Mürşid-i kâmilden […]

Continue reading »

HAK ÂŞIĞI MEHMET AYDIN’IN ARDINDAN…

YAZAR : Mehmet MENCET Gönül insanı olmak zordur. Boncuklar arasında inci nasıl az ve kıymetliyse gönül insanları da öyle nadir ve değerlidir. Bir gönül ve hizmet insanı muhterem Mehmet AYDIN Ağabey de yıllardır hizmet ettiği mürşid-i kâmillerin boyasıyla boyanmış, bu yolda maddî ve mânevî hizmetlerden hiç geri kalmamıştı. Dünya geçici bir misafirhânedir; herkesi kendisi ile oyalamıştır ancak Mehmet Ağabey gibi […]

Continue reading »

İbretlik Bir Kıssa ve Alınacak HİSSE

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Anlatırlar… Kuş Kalesi denilen kasabada; şükreden zenginlerden, hayır sahibi, ilmi ile âmil ve bir mürşid-i kâmil olan îman ve irfan sahibi el-Hâc Faruk Şinâverdi Efendi nâmında bir zât yaşardı. Bu mübârek zât, bulunduğu kasabanın nurlu bir kandili gibiydi. Sahip olduğu malın, kendisine emânet olarak teslim edilmiş bulunduğunu fark etmiş ve bu emâneti hayra sarf etmeye memur […]

Continue reading »

ÜNSÎ HASAN EFENDİ HAZRETLERİ -1-

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com «Bülbülem hoş zâra geldim, gülsitânım andadır!» ÜNSÎ HASAN EFENDİ HAZRETLERİ -1- Bahr-i bî-çûn mâlikîyem mülk-i kânım andadır. Mevc-i hub bunda bırakdı lâ-mekânım andadır. … Ben şu ma‘den gevherîyem bu garibdir kân-ı ten, Ben ne cevherem ne kânem çün nişânım andadır. Ünsiyâ kân-ı enis fahrî bu Ünsî dediler, Bunda hemân bu nişânım özge şânım andadır. *** […]

Continue reading »

SIR MEZARI

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Ağızdan her çıkan söz para etmez, İrfan meclisinde kalmadan olmaz… Varıp bir dergâhta post olmak yetmez, Kişi bu ummana dalmadan olmaz… Akla ziyan tâcı başına takma! Edepten yoksuna sırt çevir bakma! Her işittiğini ifşâya kalkma! Gönül sır mezarı olmadan olmaz… Rabbim korumazsa zarardan kulu, Nefs, insana saray gösterir holü. Yollar dolambaçlı tuzakla dolu, Mürşid-i […]

Continue reading »

ENSÂR OLALIM…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Geldik Sana hicranla yanan dillerle, Nûr Ahmed’inin yaktığı kandillerle… Yâ Rab! Yine kan kusturuyor Ebreheler, Kahreyle şu kör zulmü ebâbillerle… Yangın yeridir bağrı bugün ehl-i dilin, Kan doldu mübârek güne kātillerle… İçten yanıyor bir de gönül kavruluyor; Cellâtlarının âşığı gāfillerle… Bîçâre muhâcirlere düşman kesilen, Cânîlere hâmî nice bencillerle… Yâ Rab! Yine Taptukları gönder, göster; […]

Continue reading »

Hakikî Dost, Dostun Çirkinliklerine Tahammül Etmeli, Hatasından İncinmemeli! ŞEMS-İ TEBRİZÎ

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com   Bu yazımda size; “Bana velî diyorlar, diyelim ki öyle olsun; peki bana ne düşer bundan? Bununla övünürsem, çok çirkin düşmez mi? Ama Mevlânâ, Kur’ân ve Hadis’te yazılı vasıflarla sâbit bir velîdir. Ben de velînin velîsi, yani dostun dostuyum, bu bakımdan daha sağlamım!” diyerek, gurur, kibir ve şöhretin mânevî hastalıkların en zararlılarından biri olduğunu vurgulayan […]

Continue reading »