BİR IŞIK VER KEREMİNDEN İZ OLSUN

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Evvel-i âhirde yâ Gaffâr beni,
Güzel ahlâk ile Gül’e ulaştır.
Herc ü merc içinde mahşer yerinde,
Sevdiğin hâllerden hâle ulaştır.

Yeri-göğü yoktan var eden Sen’sin,
İbrahim’e hârı yâr eden Sen’sin.
Küll-i zerreleri ayar edensin,
Al beni dikensiz yola ulaştır.

Ey nûrundan nizam veren cihana,
Rahmetine geldim, ilticam Sana.
Hiçliğimle beni bırakma bana,
Mürşid-i kâmilden kula ulaştır.

Nefes nefes tebliğ hayatı Kur’ân,
Büyük imtihanda hâl-hatır soran,
İnsafsız rüzgâra karşı dik duran,
Merhamet meyveli dala ulaştır.

Bir ışık ver, kereminden iz olsun,
Kurtuluşun anahtarı söz olsun,
Varsın muhabbeti boran, buz olsun,
Kıyl u kāl cahili dile ulaştır.