KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -6- İSLÂM’DA ÂHİRETE HAZIRLIK

YAZAR: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi UNUTMA Kİ… Hak dostlarından Hasan-ı Basrî -rahmetullâhi aleyh-, bir gün seslice gülen bir delikanlıyla karşılaşır. Ona; “–Evlâdım! Sırat’tan mı geçtin?” diye sorar. Genç adam; “–Hayır.” cevabını verince tekrar sorar: “–Peki yolculuğunun sonunda cennete mi, yoksa cehenneme mi gideceksin? Bunu biliyor musun?” Delikanlı yine; “–Hayır.” diye cevap verir. O vakit Hasan-ı Basrî -rahmetullâhi aleyh- o gence […]

Hayatın Bütün Muhtevâsında; İSLÂM’I YAŞAMAK

YAZAR: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SEN KİMİNLESİN? Bir vâiz, kürsüde âhiret ahvâlini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şiblî Hazretleri de vardı. Vâiz efendi, Cenâb-ı Hakk’ın âhirette soracağı suallerden bahsederek; “–İlmini nerede kullandın, sorulacak! Malını-mülkünü nereden kazanıp nereye harcadın, sorulacak! Ömrünü nasıl geçirdin, sorulacak! İbâdetlerin ne durumda, sorulacak! Harama-helâle dikkat ettin mi, sorulacak!..” Bunların ardından; “Şunlar şunlar da sorulacak!..” diye, hepsi de […]

BAYRAM SEVİNCİ

İrfan ÖZTÜRK Evliyâullah’tan bir zât; bayram günü bayram namazından evine döndüğünde, uzun uzadıya ağlar, müteessir olurmuş. Bu hüznünü görüp de, sebebini soranlara ise gözyaşları içinde şöyle cevap verir ve ağlamasına devam edermiş: “–Rabbim bana oruç tutmamı, namaz kılıp zekât vermemi emretti. Ben de; oruç tuttum, namaz kıldım, zekât verdim. Acaba Rabbimi râzı edebildim mi? Bu yaptığım ibâdeti ve benim kulluğumu […]

EY DOST!

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com   Burcu burcu koku, yemyeşil bir renk, Rûhuma haz veren dağlar gibisin! Suların sesine benzer bir âhenk, Derinden derine çağlar gibisin! Ufkunu kaplarken kara geceler, İçinden yükselir yanık nağmeler, Kerbelâ içinde dinmeyen keder; Acılar içinde ağlar gibisin! Yolcunun derdini ne bilsin hancı, Dizilir bağrına dinmeyen sancı, Rûhunun ufkunu sardıkça acı; Hazana tutulmuş bağlar gibisin! Kim gördü dünyada […]

KUR’ÂN YUVALARI

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com İnsanoğlunun bu dünyada türlü türlü hâllerden geçip, bin bir imtihanlara uğramasının tek bir gaye ve neticesi vardır; âhirette Allâh’ın rızâsını kazanmış bir kul olmak. Bütün bu emeğin boşa gitmemesi için ise tutunacağımız iki rehberden biri Kur’ân-ı Kerim; diğeri Kur’ân’ı bize tebliğ, tebyîn ve tatbik eden, yaşayan bir Kur’ân-ı Kerim olan Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’dir. İnsanın […]

ORUÇ AHLÂKI

Sami GÖKSÜN İbâdetlerin, ahlâk ile alâkasını hiç düşünüyor muyuz? Dînimizde ibâdetler, Allâh’a yakınlaşma ve O’nun rızâsını kazanmak gayesiyle edâ edilmektedir elbette. Lâkin Rabbimiz’in yüce âyetleri ve Peygamber-i Zîşân Efendimiz’in şerefli hadisleri bize, ibâdetlerin de ahlâkî gayeleri bulunduğunu bildirmekte: Meselâ namaz hakkında Rabbimiz bakınız ne buyuruyor: “Şüphesiz namaz, insanı ahlâksızlık ve kötülükten alıkoyar.” (el-Ankebût, 45) Demek ki; fahşâ ve münkerden uzak […]

İDRÂK ÖTESİ MAKRO ÂLEM!

Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Galileo’nun teleskopla yaptığı ilk gökyüzü gözleminin üzerinden 400 yıl geçti. Bir zamanlar güneşin ve diğer gezegenlerin dünya etrafında döndüğü zannediliyordu. Gelişen teknoloji ile bugün insanoğlu Mars’a yolculuğu hedefliyor. Bu kadar keşif ve öğrendiğimiz her yeni bilgiden bir mesaj alıyoruz. Ne kadar az biliyorsunuz! Uzayda bütün cisimler hareket hâlinde. Yıldızlar, galaksiler ve göktaşları dâhil her ne varsa. […]

TORUNUMA ÖĞÜTLER -II-

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Hiç şüphesiz sonunda yazılan gelir başa, Sakın haramı katma, yediğin helâl aşa! Yalan söylemiyorsan kapılma hiç telâşa, Asla ihânet etme eşe, dosta, yoldaşa! Vurmak istemiyorsan başını taştan taşa; Sakın kul hakkı yeme, aç yat, açıkta yaşa!.. Dinle ârif sözünü, yele verme özünü, Zâlime karşı dik dur, esirgeme sözünü! Hırs ile kin; torunum, bürümesin gözünü, […]

GEL HALVET ET, YAKLAŞ O’NA!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Dedim: «Hak’tır» tek İlâh’ım; Gel gayret et, yaklaş O’na!.. «O’nu» söyler her îzâhım; Gel haşyet et, yaklaş O’na!.. Boyan bir aşk edebini; Gör, hilkatin sebebini!.. Duy, bu «tevhid» talebini; Gel hicret et, yaklaş O’na!.. Gönül yol al, şirkten sakın; Can seyrinde, Hakk’a sığın!.. O’dur, sana senden yakın; Gel rahmet et, yaklaş O’na!.. Sök, at «ben»lik gururunu; […]

ŞÜKÜR

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com   Berrak îman pınarından, İçtiğime şükür Rabbim! Erenlerin diyarından, Geçtiğime şükür Rabbim! Nefeslenip bir durakta, Filizlenip bu toprakta, Neşve bularak yaprakta; Açtığıma şükür Rabbim! Nefsin azgın sultasından, Günahların oltasından, Dünyanın boş voltasından; Kaçtığıma şükür Rabbim! Kader neyse odur sonuç, Ezel bir uç, ebed bir uç, Sevgileri avuç avuç; Saçtığıma şükür Rabbim! Billûr ırmaklarca taşıp, Menzile tezden […]

1 2 3 53