UYAN ARTIK!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Zâlimin zulmüyle mahvoldu âlem, Dünya şimdi daha beter kokuyor. Her yanı kavurdu ıstırap, elem, Mazlumların ciğerini yakıyor. Yelken alabora hüzün yelinde, Düzenin dümeni korsan elinde, Kâfir hayır koymaz mü’min ilinde; Her gün nice canı dâra çekiyor. Soydaş, dindaş başıbozuk, perişan, Düşeni tekmeler yanına koşan, Kanlı gözyaşıdır gönlümden taşan; Sessiz sessiz sînemize akıyor. Nerde yanlış yaptık? […]

Continue reading »

ON BEŞ TEMMUZ’DA!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Karanlığı azık, silâhı yoldaş, Edindi hâinler, on beş Temmuz’da! Kâfirleri yâren, iblisi hâldaş, Edindi hâinler, on beş Temmuz’da! Bâtılı doğru yol, yâd eli diyar, Yedi düveli dost, kahpeliği yâr, Zilleti bir onur, gafleti şiâr; Edindi hâinler, on beş Temmuz’da! İffetsizliği huy, hâinliği kart, Vehmini karîne, takiyyeyi şart, Köpekliği meslek, cehennemi yurt; Edindi hâinler, on […]

Continue reading »

MİLLETİMİN TEMİZ ÖZÜ VAR!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Nedendir «sormayın» bilemiyorum, İçimde her dâim ince sızı var! Gülmek istesem de gülemiyorum, Tarifsiz bir derdin derin izi var! Dönüp de bakan yok hakikî aşka, Şu anda rağbetler makamla, köşke, İçleri başkadır, dışları başka; Binlerce insanın iki yüzü var! Uzanmış dört yana ihânet kolu, Kapanmak bilmiyor bunların yolu, Gafilin, hâinin bellidir rolü; Kâfirin, alçağın bizde gözü […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -3- ALLÂH’IN RIZÂSINI GÖZETMEK

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk (v. 899/1494) Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.) SIDKIN ÖLÇÜSÜ Üçüncü kaidede, müellifimiz Ahmed Zerrûk, adını tasavvuf olarak koymasa da, Cenâb-ı Hakk’a sadâkatle yönelen herkesin tasavvufun hakikati içinde olduğunu bildirmişti. Ancak biliyoruz ki, kimileri şer-‘i şerîfe muhalif hâller içinde olduğu hâlde; […]

Continue reading »

İNSANA YAKIŞMAYAN ÇİRKİN VASIF: NANKÖRLÜK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi PADİŞAH ve AV KÖPEĞİ Ferîdüddîn Attâr’ın naklettiği şu kıssa, çok ibretlidir: Bir padişahın sevdiği bir av köpeği vardı. Padişah, ona son derece değer verir ve her ava çıkışında mutlaka onu yanına alırdı. Tasmasını mücevherlerle süslemiş, ayaklarına altın ve gümüşten halkalar taktırmıştı. Sırtı da sırmalı atlas bir çulla kaplıydı. Bir gün padişah, yine onu yanına almış, […]

Continue reading »

BİZLERE BAYRAM YOK!

ŞAİR : Ahmet BAŞER baser-03@hotmail.com Ey müslümanlar, bize bayram yok! İşgalci kâfir gidene kadar… Ey müslümanlar, bize bayram yok! Kur’ân’ı rehber edene kadar… Ey müslümanlar, bize bayram yok! Zillet hâlinden çıkana kadar… Nefis putunu yıkana kadar… Tevhid sancağı dikene kadar… Ey müslümanlar, bize bayram yok! Râşid halîfe bulana kadar… Kâfire korku salana kadar… Kudüs’e sahip olana kadar… Ey müslümanlar, bize […]

Continue reading »

KÂFİR!..

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Yaradan’ı unuttun, zikir kalmadı kâfir… Namusu kirlenmemiş, fikir kalmadı kâfir… Ateşin çocuğusun, hünerin yakıp yıkmak, Beşerin beşiğinde şehir kalmadı kâfir… Dağ, taş ölüler bile zulmünden emin değil, İlişmediğin türbe, kabir kalmadı kâfir… Kimlerin sofrasında kanlı, necis ellerin? Çölün altında deniz, nehir kalmadı kâfir… Her maskenin altında iğrenç yüzün gizlidir, Malını çalmadığın fakir kalmadı kâfir… Nemrutlar, […]

Continue reading »

ABLUKA-BOYKOT-TECRÎD

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr İnsan olan her yerde isyan olduğu gibi, insaf da vardı! Allah ve Rasûlü’ne isyan edip, şirk bataklığında battıkça batanlar ile; yine müşrik oldukları hâlde, akraba ve kabîle bağları sebebiyle bundan rahatsız olanlar da vardı. Nasipsiz müşriklerin; müslümanları amansız bir ablukaya aldıkları üç yıl boyunca, çok enteresan hâdiseler de yaşanıyordu. Muhasara altına alınan sadece müslümanlar değildi, […]

Continue reading »

EY KÂFİR!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Nasıl rahatça durursun ayakta ey kâfir?.. Nasıl güvenle yatarsın yatakta ey kâfir?.. Nasıl geçer boğazından Hudâ’nın ikrâmı, Takılmıyor mu o nankör damakta, ey kâfir!.. Vazîfe, gāye ve din yoksa başka canlıları, Nasıl kesip pişirirsin ocakta ey kâfir?.. Bir imtihan değil aslında bunca nîmetler, Sunuldu şahsına -hâşâ- tabakta ey kâfir!.. Cihanda yankılanır Hak kelâmı lâkin […]

Continue reading »

HAYAT VE ÖLÜM

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Hayat, kâfire göre; servet, şehvet sahnesi, Hayat, mü’mine göre; âhiret dershânesi. Hayat, kâfire göre; sınırsız bir özgürlük, Hayat, mü’mine göre; istikbâle hazırlık. Hayat, kâfire göre; oyun ve meşguliyet, Hayat, mü’mine göre; bir başka diyar, gurbet. Hayat, kâfire göre; ihânet, yalan, hile, Hayat, mü’mine göre; şeytanla mücadele. Hayat, kâfire göre; yemek, içmek, tüketmek, Hayat, mü’mine göre; […]

Continue reading »