MİLLETİMİN TEMİZ ÖZÜ VAR!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com

 

Nedendir «sormayın» bilemiyorum,
İçimde her dâim ince sızı var!
Gülmek istesem de gülemiyorum,
Tarifsiz bir derdin derin izi var!

Dönüp de bakan yok hakikî aşka,
Şu anda rağbetler makamla, köşke,
İçleri başkadır, dışları başka;
Binlerce insanın iki yüzü var!

Uzanmış dört yana ihânet kolu,
Kapanmak bilmiyor bunların yolu,
Gafilin, hâinin bellidir rolü;
Kâfirin, alçağın bizde gözü var!

Bozuksa insanın eğer mayası,
Kat kat olsa bile onun boyası,
Eninde sonunda çıkar foyası;
Ancak doğruların doğru sözü var!

Sayılır mı, söyle; kum taneleri?
Kimler yedi bilmem bu naneleri!
Virüs gibi gezme tüm hâneleri;
Milletimin sağlam, temiz özü var!

23 Mayıs 2021