HAYAT VE ÖLÜM

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Hayat, kâfire göre; servet, şehvet sahnesi,
Hayat, mü’mine göre; âhiret dershânesi.

Hayat, kâfire göre; sınırsız bir özgürlük,
Hayat, mü’mine göre; istikbâle hazırlık.

Hayat, kâfire göre; oyun ve meşguliyet,
Hayat, mü’mine göre; bir başka diyar, gurbet.

Hayat, kâfire göre; ihânet, yalan, hile,
Hayat, mü’mine göre; şeytanla mücadele.

Hayat, kâfire göre; yemek, içmek, tüketmek,
Hayat, mü’mine göre; muhtaca yardım etmek.

Hayat, kâfire göre; nefsi tatmin merkezi,
Hayat, mü’mine göre; Hakk’a kulluk denizi.

Hayat, kâfire göre; arzulardan ibaret.
Hayat, mü’mine göre; cihad, hizmet, ibâdet.

Hayat, kâfire göre; âlemdeki tek gerçek,
Hayat, mü’mine göre; sonsuzluğa bir binek.

Ölüm, kâfire göre; ebedî bir yok oluş,
Ölüm, mü’mine göre; bu diyardan kurtuluş.

Ölüm, kâfire göre; dehşet, büyük musîbet,
Ölüm, mü’mine göre; ikram, nimet, saâdet.

Ölüm, kâfire göre; korkunç mu korkunç kâbus,
Ölüm, mü’mine göre; bir bayram, şeb-i arûs.

Ölüm, kâfire göre; zifirî bir karanlık,
Ölüm, mü’mine göre; has güllük gülistanlık.

Ölüm, kâfire göre; bu hayatın girdabı,
Ölüm, mü’mine göre; sonsuz âleme kapı.

Ölüm, kâfire göre; belâ, hazin âkıbet,
Ölüm, mü’mine göre; Rabbinden hoş bir davet.

Ölüm, kâfire göre; kara toprakta sönmek.
Ölüm, mü’mine göre; asıl vatana dönmek.

Ölüm, kâfire göre; bedenine son durak,
Ölüm, mü’mine göre; Yüce Dost’a kavuşmak.

14 Haziran 2013