ON BEŞ TEMMUZ’DA!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Karanlığı azık, silâhı yoldaş,
Edindi hâinler, on beş Temmuz’da!
Kâfirleri yâren, iblisi hâldaş,
Edindi hâinler, on beş Temmuz’da!

Bâtılı doğru yol, yâd eli diyar,
Yedi düveli dost, kahpeliği yâr,
Zilleti bir onur, gafleti şiâr;
Edindi hâinler, on beş Temmuz’da!

İffetsizliği huy, hâinliği kart,
Vehmini karîne, takiyyeyi şart,
Köpekliği meslek, cehennemi yurt;
Edindi hâinler, on beş Temmuz’da!