GİYİNME ve ÖRTÜNME ESASLARIMIZ

YAZAR : Sami GÖKSÜN İslâm dîni insanın bütün hayatını tanzim eder. Bu tanzime riâyet ederek yaşamak durumundayız. O kadar ki; giyim kuşamımızdan yiyip içmemize, kılık kıyafetimizden oturup kalkmamıza, konuşmamızdan tebessümümüze, aile hayatımızdan ticârî hayatımıza, bütün amellerimiz ve davranışlarımıza takvâ yani Allah korkusu yön vermelidir. Bu mevzuda müslümanın dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi de; giyim kuşamla alâkalı olarak, temiz, düzenli […]

Continue reading »

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI İSRAF -3-

YAZAR : Ahmet ZİYLAN HAVA ve OKSİJEN İSRAFI Bu yazımda da, dilim döndüğü kadar hava ve oksijen israfı üzerinde durmak istiyorum. İkisi de çok kıymetli, fakat ikisinin de yeteri kadar kıymetini bildiğimizi zannetmiyorum. Hava Mevlâ’mın insanlara verdiği en büyük, en değerli bir lütufdur. Gıdasız birkaç gün durabiliriz, susuz bir-iki gün durabiliriz, içeceğimiz, kullanacağımız suyu arayabilme zamanımız vardır. Ama hava öyle […]

Continue reading »

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI İSRAF -2-

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Geçen sayımızda ekmek, giysi ve ev eşyaları israfı üzerinde kısaca durmuştuk. Bu yazımızda da su, elektrik, binek israfı üzerinde durmak istiyorum. SU İSRAFI Su, Mevlâ’mın verdiği nimetlerin en kıymetli olanlarından biridir. Su hayattır; insan vücudunun çoğu sudur, yediğimiz besinler-meyveler su ile oluşur, su olmazsa hayat olmaz. Susuz bir gün bile zor yaşarız. Dünyanın dörtte üçü sudur, […]

Continue reading »

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI İSRAF

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Çoğumuzun çok iyi bildiği bir âyet-i kerîme meâli: “…Yiyin için ama israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (el-A‘râf, 31) Bu âyete ne kadar duyarlıyız? Maalesef bakıyoruz yiyecekte, binekte, meskende, içecekte, her şeyde israf var… Zamanın kullanımında israf ve savurganlık nâmütenâhî. Almış başını gidiyor. Sanki israf yarışı yapılıyor. Maalesef bu israfı yapan kişiler yaptıkları hataların farkında […]

Continue reading »

Güzel İnsanın MADDÎ SORUMLULUKLARI

YAZAR : Sami GÖKSÜN   Güzel insan cömert olacak, asla cimri olmayacaktır. Bu noktada dengeyi iyi muhafaza etmelidir. Yani ne cimrilik yapmalıyız, ne de israf ederek gösteriş tüketimine gitmeliyiz. Bu mevzuda Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: “Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Ancak kibirlenmeyin ve israf etmeyin. Şüphesiz Allah nimetinin eserini kulunun üzerinde görmek ister.” (Buhârî, Libâs, 1; İbn-i Mâce, Libâs, […]

Continue reading »

TASARRUF BEREKETTİR

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com Fahr-i Kâinât Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bir gün Sa‘d bin Ebî Vakkâs -radıyallâhu anh-’a uğramıştı. Hazret-i Sa‘d, abdest alıyordu. Sevgili Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Hazret-i Sa‘d’ın abdest alırken suyu fazla kullandığını fark edince; “–Bu ne israf?” buyurdu. Hazret-i Sa‘d; “–Abdestte de mi israf olur?” diye sorunca, Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi […]

Continue reading »

TÜKET(İL)MEK

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Tasarruf etmek ve israf etmek… Birbirinin zıddı mânâları olan iki fiil. Aslı Arapça olan tasarruf etmek; tüketmek, harcamak mânâsına gelen sarf etmekten türemiş bir fiildir. Tasarruf etmek; bir şeyi dikkatli ve idareli kullanmak mânâsına gelir. Tasarrufun zıddı olan israf etmek ise; gereksiz yere harcamak, savurganlık etmek mânâlarına gelir. Görüldüğü üzere, her iki fiilin de kökünde […]

Continue reading »

HEDEFİMİZ DENGELİ ve HAYIRLI ÜMMET OLMAKTIR

YAZAR : Aydın TALAY aydintalay@gmail. com Bizlere İslâm’ı bahşederek müslüman ana-babadan meydana getiren ve büyük bir şeref taşıyan, orta yolu bahşeden Rabbimiz’e sonsuz hamd ü senâlar olsun. Kur’ân-ı Kerim’de İslâm ümmetinin özelliğini beyan eden Bakara Sûresi’nin 143. âyetinde meâlen şöyle buyurulur: “Böylece sizi mûtedil bir ümmet kıldık ki insanlara karşı şahitler olasınız. Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun…” Vasat, geniş […]

Continue reading »

DÖNMEYE DEĞİL ÖLMEYE -2-

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Geçen yazımızda, ailelerde yaşanan ayrılık ve boşanma sebeplerini yazacağımızı belirtmiştik. Aile yuvasını bozan en mühim sebeplerden biri: İSLÂMÎ YAŞANTI ve KÜLTÜR EKSİKLİĞİ, ÎMAN ZAYIFLIĞI Allah kadını kocasına, erkeği karısına emânet etmiş; “Emânetin kıymetini bilin, ihânet etmeyin!..” demiştir. Zulmeden, emânete ihânet etmiş sayılır. Emânete ihânet münafıklık alâmetlerinden biridir. Sadece karın veyahut kocan değil; malın, evlâtların, paran da […]

Continue reading »

TASARRUF GEREKİR

ŞAİR : HİKMETÎ (Hikmet ELİTAŞ) sair.70@hotmail.com Dinsin artık israf denen fırtına, Tasarruf gerekir, israf haramdır! Kitaptadır yeri, baktım şartına, Tasarruf gerekir, israf haramdır! Bitmesin gayretin gönül kabında, Kendi ürünümüz bulgurda, unda, Yaktığımız odun; suda, sabunda, Tasarruf gerekir, israf haramdır! Zarardan ürperdim, kendimden geçtim, Açtım penceremi gerçeğe açtım, Hak korkusu ile ziyandan kaçtım, Tasarruf gerekir, israf haramdır! Görüp de doğruyu bilmemiz […]

Continue reading »
1 2 3