ZENGİNLİK…

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Mevlâ’dan kuluna verilmiş ihsan,
Nesilden nesile akar zenginlik…
Kadrini bilirse dünyada insan,
Ahrette hayrına çıkar zenginlik…

Tasadduku emreder hep yüce din,
Topluma güç katar, faydalı zengin,
İslâm’da efdaldir kuvvetli mü’min,
Hayatta ne güzel vakar zenginlik…

Muhterem haslettir kulda kanaat,
Sabır olmazsa hiç çekilmez hayat,
Düzenli yaşamak artık bir sanat,
Şaşkını çabucak yıkar zenginlik…

İhtiras arttıkça çoğaldı dertler,
Bencil duygularla yozlaştı fertler,
Muhtaca acımaz ise nâmertler,
Kalplere düşmanlık eker zenginlik…

Varlıkla övünür devrin zengini,
Kibirde tutturur Kārun rengini,
Nefsine kaptırmış heyhat dizgini,
Ukbâda azgını yakar zenginlik…

Moda buymuş diye atılır hayâ,
İsraf ve lüks ile şan bulur güya,
Egoyu yükseltse de yalan dünya,
Kasıntıyı yere sokar zenginlik…

Servete yönelmiş bugün itibar,
Gaye olmuş emlâk, altın ve dolar,
Amelden gayrını beğenmez mezar,
Toprakta insanı sıkar zenginlik…

Varoğlu, kişiye servet emânet,
Mala esir olan, yaşar nedâmet,
Ancak cömertlikle bulur selâmet,
Mîzanda şükrüne bakar zenginlik…

8 Temmuz 2016, Vezirköprü