Kemâl-i İlim KEMALPAŞAZÂDE

YAZAR : Mücahid BULUT mucahidbulut@yandex.com “Altı yüz yıldan beri dıştan yaptığı akınlarla muvaffak olamayan, son asırlarda ise anayurdun sadece peyk ülkelerini kopararak ayıran düşman; zaferini temin için azar azar içimize sızdı. Ruhlarımıza mayasını karıştırmak istedi. Ve geçen asırda; Fatih’in İstanbul’u aldığı surlardan bu milletin kültürünü fethedeceğini söyleyen Amerikalı Hamlin’in bu sözünün sembolleştirdiği dâvâyı, yani kaleyi içinden alma dâvâsını güttü. Zehirli […]

Continue reading »

KAFKAS KARTALI

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Her zamanki gibi kırışıksız dar siyah gömleği, jilet gibi ütülenmiş siyah pantolonu, altında pırıl pırıl cilâlı siyah yumurta topuk ayakkabıları ile salona girdi. O girince salondakiler sus pus oldu. Büyük bir ciddiyetle ellerini birbirine çarparak; “Haydi, bakalım!” dedi. Koltuk davulunun tınlamalarıyla salondaki herkes pozisyonunu almıştı bile. Artık akordeon nağmeleri, davulun tınlamalarına eşlik etmeye başlamış, […]

Continue reading »

İslâm Fetihleri ve MÜSLÜMANLARIN BUGÜNÜ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İslâm’ın yayılışı dünya tarihinin en dikkat çekici hâdiselerinden biridir. İslâm; 3 milyon kilometrekareden daha geniş bir coğrafyada kabîleler hâlinde ibtidâî bir hayat süren ve kan dâvâları, yağmacılık, mer’â ihtilâfları gibi sebeplerle sürüp giden savaşlardan dolayı bir araya gelmeleri hayal dahî edilemeyen bir toplum içerisinde zuhur etmiş ve 23 yılda o toplumu bir araya […]

Continue reading »

ALİYA!..

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com -Bilge Kral’ın aziz rûhuna hürmetle…- Kimsesizler kimsesi, yiğit erdin Aliya!.. Direniş bahçesinden zafer derdin Aliya!.. Yaralı vicdanların yükselen sesi oldun, Bir inanç âbidesi, gözde ferdin Aliya!.. Özgürlük savaşında önde giden atlıydın, «Ehl-i salîb»e karşı, dersler verdin Aliya!.. Al kanlarla yoğurdun, vatan yaptın toprağı, Kibirli zalimleri yere serdin Aliya!.. Kökü mâzîde âtî, yarınların şafağı… Özünden kopanları her […]

Continue reading »

KIZILELMA’YA DEK GİDERİZ

YAZAR : İlyas KAYAOKAY kayaokay_2323@hotmail.com Türk-İslâm mefhum ve mefkûresinin mümessili olan Kızılelma, İslâmiyet evveli ve sonrası Türk destanlarında en önemli gaye olarak karşımıza çıkmaktadır. Ergenekon Dağı’nı eritme düşüncesi, Oğuz Kağan’ın güneşi tuğra yapması, Uygurların «Yada» taşını koruması, Manas’ın Çin’i, Alp Er Tonga’nın İran’ı, Atillâ’nın Roma’yı zapt etmesi, Battal Gazi’nin, Dânişmend Gazi’nin gaza düşüncesi… gibi mücerret unsurların tecessüm ettiği bir hedeftir […]

Continue reading »

İSKİLİPLİ ÂTIF EFENDİ -1-

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com «İslâm Dînine Sarılmak Terakkî, Kopmak Tedennî Sebebidir!» İSKİLİPLİ ÂTIF EFENDİ -1- “Eğer müslümanlar; ticaret, sanayi, madenler, seyahat ve ahlâk meselelerinde vârid olan Allâh’ın emirlerine uyup icaplarıyla amel etseydiler ve her meselede şerîata bağlansaydılar, büyük bir servet ve kuvvete sahip olup, bugün hiçbir yönden Avrupalıların esâretine düşmez, asla onlara muhtaç bulunmazlardı. Hâlbuki müslümanlar; zikrolunan emirlerle vazifeli […]

Continue reading »

ZEMZEME-İ MEHTER ÜZERİNE…

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Mehterân sâz ile hâhiş gösterip Eyledik ihvânla gârâm-ı vatan (Tab‘î) Osmanlı, cihanşümul bir devlet idi. Edebiyatıyla, kültürü ve sanatıyla, yaşayış biçimiyle kendine münhasır özel bir yapıya sahip idi. Fakat her sahada orijinal bir yapıda olduğunu söylemek de doğru olmaz. Zira her siyasî yapı bir önceki dönemlerin üzerine inşa edilir. Osmanlı Devleti de askerî ve siyasî […]

Continue reading »

ALPERENLERİN YETİŞMESİ DİLEĞİYLE

YAZAR : Ayla AĞABEGÜM aylaagabegum@hotmail.com Ahmet KABAKLI Hocanın Alperen kitabını, siyasî gündemin kafalarımızı karıştırdığı ortamda tekrar okumaya başladım. Kabaklı Hoca diyor ki: “Sanki yeni bir Dede Korkut kitabı hayal ediyorum. Gücüm olsa, doğrudan doğruya milletimin destanını yazardım. Bu kitapta daha çok milletimin destanının anlamlarını anlatmaya çalışacağım. Şimdilerde Ahmed Yesevî yok, Hacı Bektaş yok, Yûnus Emre yok, İbrahim Hakkı Hazretleri yok, […]

Continue reading »

SOSYAL PAYLAŞIMDA SINIRLI HÜRRİYETİMİZ

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Sosyal paylaşım modern bir hâdise. İnternet, çet, anlık haberleşme programları derken günümüzde yazı, fotoğraf ve video paylaşılabilen sosyal paylaşım siteleri hayatımızda daha geniş yer tutar oldu. Cep bilgisayarları, konuyu hayatın bütününe aktardı. Oldukça yeni olan bu sahanın edebi ve âdâbı henüz oturmadı. Şu an akıp giden şeklinde, geleneklerimize aykırı hâller var. Meselâ, insan yediği-içtiği […]

Continue reading »

Îman Kardeşlerimizin Derdiyle Dertlenmekte; ECDADIMIZ VE BİZ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi YEKVÜCUT ÜMMET İnsan, içtimâî / sosyal bir varlıktır. Bu sebeple, Cenâb-ı Hak; insandan hem şahıs hem cemiyet hâlinde kulluk ve ibâdet arzu eder. İnsanın saâdet kılavuzu ve şifâ reçetesi olan Kur’ân-ı Kerim; insanın ferdî, şahsî, rûhânî hayatını mükemmelen tanzim ettiği gibi, ailevî, içtimâî, siyasî ve iktisadî dünyasına da en güzel ve huzurlu nizamı kazandırmanın […]

Continue reading »
1 2