EY İNSANOĞLU!

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com Ey insanoğlu! Şüphe bitmeli, İnsana, Hakk’ın payı yetmeli… Eller, ayaklar O’na çalışsın, Kalpler de Rabbi hep zikretmeli… Kula, kul olma! Allâh’ın varken, Hak aşkıyla yan, yüreğin harken… Olacak olup aslına varır, Korkun olmasın cânı verirken… Dünya kokusu üstünde kalır, Suçlar bu zâtı arayıp bulur. Hak taksimine râzı olmayan Kula vahşîlik musallat olur. Yarattıkları; O’na bağlansın, […]

Continue reading »

DÜNYA DEDİKLERİ BİR GÖLGELİKTİR

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Hazret-i Mevlânâ der ki: “Âh… O hem var gibi görünen, hem de görünme­yen hayalden… Âh…” Bu ilhamdan bir temsil: Hava güneşli. Yüksekte bir kuş uçuyor. Gölgesi de dünyaya vurmuş, sanki yerde de bir kuş uçuyor! O gölgeyi gören ahmağın biri de, onu avlanmak derdinde. Peşinden koşuyor, koşuyor, tâ tâkati kesilinceye kadar. Haberi yok; […]

Continue reading »

TOY DUYGULAR!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bir lâf duydu; kan beynine sıçradı: ‒Gösteririm ben ona! Sonra bir yanlışla karşılaştı; kocaman bir taş kaptı: ‒Senin kafanı patlatmak lâzım! Sonra bir noksan gördü; yumdu gözünü, açtı ağzını: ‒Ne desem, hırsımı alamam! Sonra hiç beklemediği bir hususta kalbi kırıldı; cılız bir bardak gibi çatladı: ‒Yazıklar olsun, bir daha mı, ömrü billâh! Sonra […]

Continue reading »

DÜNYA ve KULLUK ŞUURU

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Hayatı yaşarken kulluklar nasıl da unutuluyor? Dünyanın genelgeçer kurallarıyla hareket edildiğinden bir bakıyorsunuz öyle davranışlar serdediliyor ki, içimizden şunları geçirmeden edemiyoruz: «Hak aşkına bu hâdiselerde kulluğun neresindeyiz?», «Dünya âhireti kazanma mekânıdır, bütün vakitler dünya için mi sarf edilmeli?» Bir hengâmeye kaptırdık; doludizgin bir koşuşturma, bir dünyaya aldanmışlık almış başını gidiyor… Bakıyorsunuz, herkes aynı. Bu […]

Continue reading »

ÂH ANNECİĞİM!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Kulağı göze özendirdiler, gözü de kulağa. İkisi de beynin kapısını tıklattı. Kulak atıldı önce: ‒Ey beyin! Ben de görmek istiyorum. ‒Fakat sen işitmek içinsin. ‒Ne yani, hür bir uzuv olarak benim de görme faaliyetim olamaz mı? ‒Mümkün değil, üstelik doğru da değil. ‒Hayır, mümkün ve doğru! ‒Sonun hüsran olur ey kulak! İşitme değerini […]

Continue reading »

NİMETİN ÂLÂSI

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bu nefesin karşılığı olamaz! Geriye gelir mi zaman nimeti?.. Alanlar veremez, veren alamaz! Hafife almayın aman nimeti!.. Kulakları sağır, dilleri bağlı, Gerçeklere karşı gözleri dağlı, Bunca şeye rağmen şu insanoğlu, Bilir mi başına konan nimeti?.. Niçin yaratıldık, sen niçin varsın? İnancın olmasa, neye yararsın? Nereden kazandın, neye harcarsın? Sormazlar mı kimdir sunan nimeti!.. Mârifet, […]

Continue reading »

İlim, Fedâkârlık, Kurban HAKK’A YAKLAŞMAK İÇİN

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsanoğlu, rûhâniyet ve nefsâniyet arasında imtihan edilen varlık. Hangi tarafa meylederse, ona göre şekillenen ve her şeyi ondan ibaret hâle gelen bir varlık. Dolayısıyla; Hakk’a yaklaştıkça; hakkaniyetli, şefkatli ve merhametli. Hakk’a yaklaştıkça; adâletli, fazîletli ve kerem sahibi. Hakk’a yaklaştıkça; akıllı, basîretli, idrak ve mânâ ehli. Hakk’a yaklaştıkça; şuurlu, şerefli ve izzetli. Hakk’a yaklaştıkça; […]

Continue reading »

RIZIK DERDİYLE…

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Allah Teâlâ bir âyet-i kerîmede; îmân edenlere hükümlerini bildirdikten sonra; “…Bu size söylenenleri duydunuz, bu (hükümlerle) Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimselere öğüt verilir. Allah, kendisinden korkan ve karşı gelmekten sakınan kimseye; -Kurtuluş yolu sağlar, -Ona beklemediği yerden rızık verir. Allâh’a tevekkül eden kimseye O yeter. Allah, buyruğunu yerine getirendir…” (et-Talâk, 2-3) buyuruyor. […]

Continue reading »

GENÇLİK ve POPÜLER KÜLTÜR

YAZAR : Enver Osman KAAN enoskaan@hotmail.com İnsanoğlunun yaratılma gerekçesi kul olmaktır. Kul olmak; insanın yerini, değerini, haddini bilmesidir. Allâh’ı bilmesi de buna bağlıdır. Kendini bilmeyen Yaratan’ını ne bilsin. Zaten Yaratan’ını bilmeyenler hep kendini bilmeyenlerdir. O hâlde insan; kendini bilmeli, fizikî ve rûhî özelliklerini tanımalıdır. İnsanoğlu dünyaya bebek olarak gelir ve yaşadığı sürece, farklı merhalelerden geçer. İnsanın geçirdiği merhaleler; tufûlet (çocukluk […]

Continue reading »

BİZİM MES’ÛLİYETİMİZ

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsan demek, mes’ûliyetler demek. Fakat; İnsanoğlu bu hususta iki grup. Bir tarafta hâkim şuur: –Sorumluluklar bize ait. –Biz koşmazsak, kimse koşmaz! –Bu bize düşer! –Elbette, hemen! –Yaşananlardan biz mes’ûlüz. –Neslin Kur’ân ile eğitiminden bilhassa mes’ûlüz. –Dünyanın gidişâtı da âhirette bize sorulacak. –Lebbeyk Allâh’ım! –Her emrine kurbânım yâ Rasûlâllah! Diğer tarafta ise şuursuzluk hâkim: […]

Continue reading »
1 2