EY İNSANOĞLU!

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Ey insanoğlu! Şüphe bitmeli,
İnsana, Hakk’ın payı yetmeli…
Eller, ayaklar O’na çalışsın,
Kalpler de Rabbi hep zikretmeli…

Kula, kul olma! Allâh’ın varken,
Hak aşkıyla yan, yüreğin harken…
Olacak olup aslına varır,
Korkun olmasın cânı verirken…

Dünya kokusu üstünde kalır,
Suçlar bu zâtı arayıp bulur.
Hak taksimine râzı olmayan
Kula vahşîlik musallat olur.

Yarattıkları; O’na bağlansın,
Ulviyetiyle her dem çağlansın,
Seven, sevilen Allâh’ımızın;
Muhabbetiyle sîne dağlansın…

Dostça kenetlen, yolu yitirme,
Kovanındaki balı yitirme…
O esmâları sakın unutma;
Gönlü titreten hâli yitirme!

Tevekkül eden dil oluver sen,
Allah yolunda sel oluver sen.
Arslan Ahmet; O, derdi paylaşır;
O’nun yolunda kül oluver sen…

Gönülden görmek bir başka güzel,
Kemâle ermek bir başka güzel…
Ölümsüz olan bu sevgiliye;
Cânını vermek bir başka güzel…

2 Temmuz 2017