HER NİMET BİR EMÂNETTİR

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsan; «eşref-i mahlûkat» olarak, en yüksek değerle yaratılmıştır. Tabiî bu değer, onun «insanlık» keyfiyeti ve «ezel bezmi»nde verdiği söze uyma nisbetiyle tecellî eder. İnsan şahsiyetinin sahip olduğu bu kıvam; onun «âlâ-yı iliyyîn» ile «esfel-i sâfilîn» arasında lâyık olduğu mevkii belirleyecektir. Ahdine sadâkat, rûhâniyeti, «âlâ-yı illiyyîn»e kanatlandırırken; buna ihânet, onu «belhüm edâl» olarak aşağıların aşağısına […]

Continue reading »

İnsanlığın Saâdeti İçin; NEBEVÎ HASLETLERLE DONANMAK

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Mevlânâ -kuddise sirruhû- Hazretleri; “Sen ne kadar konuşursan konuş; anlattığın, karşındakinin anladığı kadardır.” buyurur. Çünkü zihin, dinlediğinden ziyade, gördüğünü daha iyi idrak eder; ondan daha fazla etkilenir. Güdülen bir dâvâ, sadece anlatılmakla değil; esas olarak, insanlar nezdinde, onu temsil eden örnek şahsiyetlerle itibar kazanır; kabul görür. Bu cümleden olarak, irfan ehli; “Lisân-ı hâl, lisân-ı […]

Continue reading »

SANAL ÂLEM KULLANMA KILAVUZU!

YAZAR : Aynur TUTKUN aytutkun@gmail.com İnsanlık tarihine bakıldığında ateş, bıçak, yazı, silâh, otomobil, uçak, televizyon ve nihayetinde bilgisayar, internet gibi pek çok harikaların icadının birtakım endişeleri de beraberinde getirdiği görülür. İnsanoğlu; yakıp kül edebilen ateşi, şiddete sebep olabilen bıçağı, kötü fikirlerin yayılmasına sebep olabilen yazıyı, masum ölümlerin âleti silâhı, kazaların ve ölümlerin müsebbibi olabilen otomobilleri, modern savaşların taşıtı uçağı, müstehcen […]

Continue reading »

Huzura Hasret İnsanlık Âlemi İçin; KURBANLA DİRİLMEK

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Orta Çağ Avrupa’sında, kilise teşkilâtı; «muharref Hıristiyanlık»ı siyâsî hâkimiyet ve malî güç kazanma emellerine âlet ederek, ihdas ettiği tabularla içtimâî hayatı zabturapt altına almıştı. Aklın prangaya vurulduğu, tefekkür mahsûlü eserden mahrum kalan cemiyet, câhiliyye karanlığına gömülmüş; sadece güçlünün hakkının bahis mevzuu olduğu bir zulüm ve hurâfeler devrini yaşıyordu. İnsan hak ve hürriyetlerini teminat altına […]

Continue reading »

İSLÂM KARDEŞLİKTİR, İSLÂM FEDÂKÂRLIKTIR,
İSLÂM MERHAMETTİR İSLÂM İNSANLIĞA RAHMETTİR!

  YAZAR : M.Ali EŞMELİ Malûm; insanlık, beşer nefsinin zalim kuraklığında can çekişiyordu. Çaresizdi. Göklerden bir rahmet nasip oldu: İslâm. Gönüller yeşermeye başladı. Malûm; yığınla köleler vardı, kıl kadar değeri yoktu. Gaddar pençelerden onları koruyabilmek imkânsızdı. Merhamet-i ilâhiyye acıdı, kudretli bir rahmet gücü gönderdi: İslâm. Kölelik eridi bitti, herkes aynı safta omuz omuza kullar hâline geldi. Malûm; kadınlar, sahipsizdi. Toplumun […]

Continue reading »

HARAMIN AZABI, HELÂLİN DE HESABI…

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Azap veya rahmete doğru sırat köprüsü bu dünya. Tecellîler ona göre. Fakat her zaman rahmet, gazaba üstün. Her tarafı alevler kuşatacağı sıralarda bile bir rahmet bulutu geliyor, hususî bir gölgelik oluşturuyor. Gönülleri; Azaba karşı rahmet kalkanları koruyor. İnsanlık nefes alıyor. O rahmet; Cehennem kapılarını kapattırıyor. Cennet kapılarını ise ardına kadar açtırıyor. Şeytanları ve […]

Continue reading »

Zulüm Ekenler!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Zaman gözü yaşlı, sancı çekiyor, Güneş kararacak, küsecek artık… Zalimler dünyaya zulüm ekiyor, Azap rüzgârları esecek artık… İnsanlığı talan etti zamâne, Hakk’ı seviyorsan kalma bîgâne, Nefis sarhoş oldu akıl dîvâne, Sokaklar insanı kusacak artık… Bu düzen paradan, güçlüden yana, Feryatları duyup devler uyana! Alkış tutuyorlar cana kıyana, Adâlet kendini asacak artık… Rezâlet yüz buldu, hayâ […]

Continue reading »

İnsanlığa Kurtuluş Çağrısı: TEVHÎDE GEL TEVHÎDE…

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS: أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ “…Kıyâmet gününde şefaatimle en fazla mesut olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden; «Lâ ilâhe illâllah: Allah’tan başka ilâh yoktur.» diyen kişidir.” (Buhârî, İlim, 33) BİR MESAJ: Tevhîdi hayatının merkezine al. Kitaplarda yazılıdır, Gönüllerde […]

Continue reading »

«ELLÂ TETĞAV Fİ’L-MÎZÂN»*

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Günümüzde olduğu gibi, tarihin her döneminde insanlar; tabiatı sevmişler, ondan yararlanmak için toprağı işlemişler, ağaçlar yetiştirmişler, hayvanlar beslemişler. Ancak insanların bu davranışları, onların; «Her varlık, tabiatın içinde başlı başına bir değerdir.» şiârını kabul ettikleri anlamına gelmez. Eko-loji yani çevre-bilim, «çevrecilik» demek değildir. Ekoloji; canlı türlerinin muhafazası, hayvanlara iyi muamele yapılması, çevre kirliliğine sebep […]

Continue reading »

GELDİM…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Aşkın güllerini dermeye geldim… Cânımı cânâna vermeye geldim.. Bir güzel ki idrakleri lâl eder, Hüznü gözlerime sürmeye geldim… Dünya aldatırmış, nem varsa saçıp, El-pençe dîvâna durmaya geldim… Ulu nazarların bağı, bostanı, Bir dostun gönlüne girmeye geldim… Kimsesizim, garibiyim gurbetin, Sılanın sırrına ermeye geldim… Hasretinden yana yana kül olsam, Ben vuslat düşleri görmeye geldim… Kaderin yazısı, […]

Continue reading »
1 2 3