İNSANLIK DÜNYAYA VEDÂ EDİYOR!

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com Cellât firavunlar sahne aldılar, Dünyamızı mezbahâne sandılar, Üstümüze bir cihanı saldılar… Şeytan görevini edâ ediyor, İnsanlık dünyaya vedâ ediyor! Devam eder üç kıtada bu sancı, Ateş düşen yerde acı var, acı! Sevgiye, saygıya olduk yabancı. Şeytan görevini edâ ediyor, İnsanlık dünyaya vedâ ediyor! İnsan haklarına dökerler kezzap, Garibe, güçsüze ederler azap… Neden, niçindir bu sebepsiz […]

Continue reading »

BİTSİN BU ZULÜM!

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com -M. Nuri YARDIM’a- Bin bir türlü müzikleri dinlerken, Masum feryatları duyuyor musun? Komşuların inim inim inlerken, Böyle mışıl mışıl uyuyor musun? Bu Suriye, Mısır mülkümüzdü ya, Kızılelma esas ülkümüzdü ya, İnsanlık, adâlet ilkemizdi ya, Can yerine dolar sayıyor musun? Gel örelim şol Râbia seddini, Bildirmezsen, bildirirler haddini! Gafil, nasıl unutursun ceddini, Gerçek kimliğinden cayıyor […]

Continue reading »

DÜNYA FETHE MUHTAÇ!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Yeryüzü; Koca bir imtihan küresi. Sürekli deverân hâlinde. İyilikler de revaçta, kötülükler de. Fakat insanlık, her zaman iyiliğe muhtaç. Adâlet de terazide, zulüm de. Ancak gönüller, adâlete muhtaç. Tarih, asırlar boyu durmadan değişen coğrafyaların irili ufaklı sayısız haritalarıyla dolu. O haritaların çoğu; amansız katliamlar, vahşetler, dehşetler, canavardan beter zulümler ve hunharca işgaller yüzünden […]

Continue reading »

HIZIR’I GETİREN DUÂ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Dînimizde Allah ve Rasûlü’ne itaatten sonra en çok üzerinde durulan vazifemiz, ana-babaya ihsandır. Varlık sebebimiz ve velînimetimiz olan anne-babamıza vefâ, hürmet ve hizmet; insanlık ve evlâtlık borcudur. Anne ve babaların evlâtları üzerindeki hakları sayılamayacak kadar çoktur. Bilhassa anne hakkı üzerinde nice menkıbeler anlatılmıştır. Hasan-ı Basrî Hazretleri bir gün, Kâbe’yi tavaf ederken, sırtında küfe olan bir delikanlıyı […]

Continue reading »

ORTA DOĞU

ŞAİR : Hikmet ELİTAŞ sair.70@hotmail.com Ne vahşetmiş senelerdir bitmedi, Ocaklar sönüyor, Orta Doğu’da… Senelerdir aklım, fikrim yetmedi Bir dümen dönüyor, Orta Doğu’da… Yeter artık dinsin diye bu acı, Koskocaman bir ümmet var duâcı, Mazlumun sırtına, zulmün kırbacı, İndikçe iniyor, Orta Doğu’da… Dünyada hükmünü sürdükçe küfür, Gündüzler karanlık, geceler zifir, Zulmün müsebbibi şu koca kâfir, Silâhlar deniyor, Orta Doğu’da… Bu yara […]

Continue reading »

SEVMESEN DE SÖVEMEZSİN!

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Gitme kardeş yanlış yöne, En son Hak din İslâmiyet… Bundan sonra başka dîne, Olur mu hiç teslîmiyet? Hakaretler hobi oldu, Saldırılar tabiî oldu, Sözde İslâmfobi oldu, Uyanınca câhiliyet… Şakıyan dillerde kılçık, Kurumuş göllere dal-çık! Nerde güneş, nerde balçık? Nerde kaldı «masumiyet?» İnsanlık hüsrana düştü, Yürekler hicrana düştü, Muzurluk şeytana düştü, Kalmayınca mahremiyet… Peygamberim öyle […]

Continue reading »

YERMÜK’TE ÜÇ GÜL

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com Yermük meydanında yaralı canlar, Toprağa sızıyor mübârek kanlar, O gazâ vaktinde can pazarında; Fânîden bâkîye geçilen anlar… Huzeyfe kırbayı eline aldı, «Bir ümit!» diyerek meydana daldı, Ağır yaralanmış kanlar içinde; Amcasının oğlu Hâris’i buldu… Su içmeye hazır olduğu anda, İkrime’nin sesi geldi bu yanda, Dedi ki: «Bu suyu ona götürün; Belli ki harâret fazladır onda…» […]

Continue reading »

Mürüvvete Dair

Prof. Dr. Ahmet SEVGİ “Mürüvvet nedir?” sorusunu ister halkımıza yöneltin, ister aydınlarımıza, alacağınız cevap aşağı yukarı aynı olacaktır: Ebeveynin, çocuklarının evlendiğini görme bahtiyarlığı… Oysa bizim kültürümüzde mürüvvet çok daha geniş ve önemli mânâlar ifade etmektedir. Hüseyin Kâzım KADRİ’nin «Türk Lügati»nde mürüvvete şu anlamlar veriliyor: «Mertlik, insanlık, âdemiyet; insanlık şânına yakışan iyiliklerde bulunmak…» Ömer Nasuhi BİLMEN’in «Dinî ve Felsefî Ahlâk Lügatçesi» […]

Continue reading »
1 2 3