İSLÂM’DA İTİDAL ve MÜSLÜMANLARIN BUGÜNKÜ VAZİYETİ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İslâm itidal dînidir. Her konuda mûtedil olanı almış, mûtedil olanı emretmiştir. Onda ifrat ve tefrit yoktur. Kur’ân-ı Kerim; Hazret-i İsa’yı -hâşâ- ilâh olarak gören hıristiyanları reddettiği gibi, onun annesine çirkin iftiralarda bulunan yahudilerin de bu yüzden lânet ve gazaba uğradığını bildirir. Cinayete kısastan başka bir seçenek sunmayan yahudi hukuku ve; «Bir yanağına vurana […]

Continue reading »

1789 FRANSIZ İNKILÂBI -2-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com 1789 İnkılâbı’nın ardından, Fransız toplumu; on beş yıl tam bir karmaşa ve çalkantılı karışıklık yaşadı. Dövüşen asiller, duâ eden rahipler ve bu iki grubu beslemek için çalışan köylüler, orta sınıfı oluşturan ticaret erbabından oluşan toplum katmanları arasındaki mücadelelerden güçlenerek çıkan, orta sınıf burjuvalar oldu. İhtilâl sonrası beş yıl boyunca daha önce siyasî haklardan mahrum, üstelik […]

Continue reading »

VİCDAN-NÂME

ŞAİR : M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com Bugün bana lâzımsa, yarın sana lâzımdır, Fikrimin gülistanı, kırık gönül sazımdır, Dostun sıcak nazarı, çorbamda ak tuzumdur; Su gibi, ekmek gibi ihtiyaçtır adâlet… Kalpte vicdanın sesi, başta taçtır adâlet… Hukuk olmayan yerde gayri huzur arama! Âdilâne kararlar derman olur yarama, Gözünü aç, dikkat et helâle ve harama; Su gibi, ekmek gibi ihtiyaçtır adâlet… Kalpte […]

Continue reading »

ÂRİFÛN SÖZÜ

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com “Büyüklenen âlim sakın ha olma! Yetmez bildiklerin cehâletine.” (Hazret-i Ömer r.a) Sevap güllerini kibirle yolma, Dönüp bakan olmaz dehâletine. Söylenemezleri ifşâya okun, Değmezse düşersin çarkına yokun. Kendini tartmalı önce hukukun, İrfan mühür bassın delâletine. «Ben» demekten kaçın, kurtul ateşten. Libâs-ı gurur ki; kokuşmuş leşten. Merhamet yüzünü çevir kalleşten. Râm olsun gönüller hilâfetine. Nefsine ipek […]

Continue reading »

AYRI GÜZEL…

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Haşmetli mâzînin neyini desem… Dünü ayrı güzel, gün ayrı güzel… Avâmı, paşası, beyini desem; Îman ayrı güzel, din ayrı güzel… Tarihi yeniden yazmadan önce, Hâinler içime sızmadan önce, Kâfirler kudurup azmadan önce; Zaman ayrı güzel, an ayrı güzel… Saâdet asrına hayran devirler, Çağları aşıp da, Mevlâ’yı birler… Hakk’ın vekiliydi, Sultan Emirler; Makam ayrı güzel, […]

Continue reading »

KUR’ÂN’IN MUHATABI KİM?

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Kur’ân-ı Kerîm’in muhatabı kimdir? Muhatap; hitap edilen kişi demek. Kur’ân; kime sesleniyor, kime hitap ediyor? Mekke müşriklerine mi? Ashâb-ı kirâma mı? Medine’deki münafıklara mı? Kureyza, Kaynuka veya Hayber yahudilerine mi? Necran, Yemen veya Şam hıristiyanlarına mı? Kur’ân’ın mesajı kime? Bu, cevabı gayet basit görünen soruyu; aklıma, bir dizi hâdise düşürdü: Bir mecliste bir tavır […]

Continue reading »
1 2