AYRI GÜZEL…

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Haşmetli mâzînin neyini desem…
Dünü ayrı güzel, gün ayrı güzel…
Avâmı, paşası, beyini desem;
Îman ayrı güzel, din ayrı güzel…

Tarihi yeniden yazmadan önce,
Hâinler içime sızmadan önce,
Kâfirler kudurup azmadan önce;
Zaman ayrı güzel, an ayrı güzel…

Saâdet asrına hayran devirler,
Çağları aşıp da, Mevlâ’yı birler…
Hakk’ın vekiliydi, Sultan Emirler;
Makam ayrı güzel, şan ayrı güzel…

Hoca Ahmed Yesevî’den bu yana,
Alparslan’dan Yavuz Selim Sultan’a,
Genç Fatih’ten Muhteşem Süleyman’a
Hakan ayrı güzel, han ayrı güzel…

Gıptayla anarım eski günleri,
Üç kıtada saklı, haklı ünleri…
Bin bir gece sürdü her düğünleri,
Cânan ayrı güzel, can ayrı güzel…

Ceddiyle övünsün gelecek neslim,
Türkümüz çığırsın nice hoş seslim,
Emânet, olmasın yadlara teslim;
Sinan ayrı güzel, sin ayrı güzel…

Yeter küçüldüğüm, bu kadar yeter!
Terk ettiğim her yer gözümde tüter…
Yine «bin atlıyla», çalınsın mehter,
Gülbank ayrı güzel, «gön» ayrı güzel…

Hak, hukuk, adâlet timsâli hilâl!
Bilirim yüzünde niyedir, celâl…
Olsun varlığımız, varımız helâl…
Vatan ayrı güzel, sen ayrı güzel…

Niyazkâr’ım nerde Hakk’a ahidim?
Öz yurdumda alçaklığa şâhidim;
Telef edilmesin boşa yiğidim…
Her yan ayrı güzel, Van ayrı güzel…

04 Mayıs 2013