ÂRİFÛN SÖZÜ

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

“Büyüklenen âlim sakın ha olma!
Yetmez bildiklerin cehâletine.” (Hazret-i Ömer r.a)
Sevap güllerini kibirle yolma,
Dönüp bakan olmaz dehâletine.

Söylenemezleri ifşâya okun,
Değmezse düşersin çarkına yokun.
Kendini tartmalı önce hukukun,
İrfan mühür bassın delâletine.

«Ben» demekten kaçın, kurtul ateşten.
Libâs-ı gurur ki; kokuşmuş leşten.
Merhamet yüzünü çevir kalleşten.
Râm olsun gönüller hilâfetine.

Nefsine ipek şal, gayriye çulu,
Münasip görerek incitme kulu.
Mazlumun ayağı, olmazsan kolu,
Kandan gölge düşer adâletine.

Ârifûn sözüdür; halâsa sebep,
Tevâzu nakışlı ahlâk ve edep.
Yoksa lügatinde Kur’ân’a talep,
Ferâsetin, mahkûm felâketine.

Mevtânın mezara teslimi gibi,
Teslim ol Fettâh’a ey can sahibi.
Rehber edinmezsen nûr-i Habîb’i,
Döner sefâhetin sefâletine.