O DENLİ SEVDİ HUDÂ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Sen’in ki ömrün için Var Eden yemîn etti, Seçip de, en yüce ahlâkta el-Emîn etti! O denli sevdi Hudâ, sevdi yâ Rasûlâllah, Bütün semâları şânın için zemîn etti. Yegânesin, Yaratan Rabbimin murâdınca, Ne muhteşem yaşadın, Fahr-i Âlemîn etti. Buyurdu Hak; Sana uysun sevenler Allâh’ı, O, Sen Rasûlü, şehâdette şart-ı dîn etti. Fedâdır uğruna Seyrî, […]

Continue reading »

LEYÂL-İ AŞR…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Bir iç seyâhate dâvetliyiz bu günlerde… Leyâl-i aşra eriştik, açıldı nur perde… Günâhın âdemi dünyâ çölünde yol alıyor, Ne yanda, cennete tekrar dönen sefer nerde?.. Cidâli koy, pür edep ol, itâat üzre yürü, Yokuşta, düzde lisânın bu meşki ezberde… Helâl nefesle de: «Lebbeyke lâ şerîke leke!..» Buyur eder mi harâmîyi, Rab bu mahşerde?.. Hatırla […]

Continue reading »

CANDAN YAKIN HUDÂ’SI VAR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gel bu seyri tefekkür et; Nice şeb-i yeldâsı var!.. Aşkla tüter bu hoş haslet; Tâ «elest»ten sevdası var!.. Yut öfkeni, geç gururu; Kalbe indi vahyin nûru!.. Aç kulak ver, duy o «Sûr»u; Bir ebedî ferdâsı var!.. Şerh et gönül hâlde, renkte; Bahtım saklı bu hoş denkte!.. Arş’tan ferşe bir âhenkte; Gör, bu cânın edâsı var!.. […]

Continue reading »

HUDÂ’YI DİNLE!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Olur mu, olmadı dünyâda pis domuzdan post, Olur mu, olmadı düşman denen katırdan dost! Hudâ’yı dinle gönül, biz berâber olmazsak, Cihânı kargaşalar, fitneler sarar ancak… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

Continue reading »

EY KÂFİR!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Nasıl rahatça durursun ayakta ey kâfir?.. Nasıl güvenle yatarsın yatakta ey kâfir?.. Nasıl geçer boğazından Hudâ’nın ikrâmı, Takılmıyor mu o nankör damakta, ey kâfir!.. Vazîfe, gāye ve din yoksa başka canlıları, Nasıl kesip pişirirsin ocakta ey kâfir?.. Bir imtihan değil aslında bunca nîmetler, Sunuldu şahsına -hâşâ- tabakta ey kâfir!.. Cihanda yankılanır Hak kelâmı lâkin […]

Continue reading »

Sevgi Kasîdesi

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Âdem evlâdında vardır evvelâ can sevgisi, Sonra cânından da evlâ oldu cânan sevgisi… Tüm muhabbetler Hudâ nâmıyla kıymet bulmalı; Her şeyin üstünde bir aşk oldu Rahman sevgisi… Gönle borç; Allâh’ı sevmek, sonra Hakk’ın sevdiği; Nur Muhammed Mustafâ mâşûk-ı Yezdan sevgisi… Yoksa Rahmânî muhabbet, orda yoktur gerçek aşk; Orda şehvet, iptilâ var, orda şeytan sevgisi!.. […]

Continue reading »

Şeref Kutbu

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) O şeref kutbu, Hudâ’nın bize sonsuz keremi, En musaddak, bütün âlemlerin en muhteremi… O, sekiz cennete en canlı hakîkat yoludur, Hakk’a hasret çekenin en yüce vuslat yoludur vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Continue reading »

HAC NİYAZI

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Bize mârifet nasîb et, Yüce Rabbim, ârif eyle… Bize mağfiret nasîb et… Arafat’ta vâkıf eyle… Dökülür yaş îtirâfa, Bizi mazhar eyle affa, Kabul eyle îtikâfa, Hareminde âkif eyle… Kara iblisin külâhı, Bize işletir günâhı, Onu kahreden silâhı, Cemerat’ta târif eyle… Yakarır dil ağlamakda, Şu yanık niyâza bak da Bizi lâyık olmasak da, Kereminle taltif […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -30-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ. “Kim oruçlu olduğu hâlde unutur ve yerse (veya içerse) orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.” (Buhârî, Eymân, 15; Müslim, Sıyâm, 171) Unutup da yerse sâim, bu şerefli bir gıdâdır, Orucunda oldu dâim, onu besleyen Hudâ’dır. vezni: mütefâilün / feûlün – […]

Continue reading »

KALK DOSTA GİDELİM GÖNÜL!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Madem bizi arz eylemiş, Kalk dosta gidelim gönül! Belki «arsız» farz eylemiş, Kalk dosta gidelim gönül! Oysa bilir ne çekeriz, Kahrolsak da gül dikeriz, Sitem okuyla çökeriz; Kalk dosta gidelim gönül! Meşakkatli yolumuz var, Pek perişan hâlimiz var, Tutunacak dalımız var; Kalk dosta gidelim gönül! Bizi bulur bin bir çile, Ömür geçer mihnet ile, […]

Continue reading »
1 2 3