KALK DOSTA GİDELİM GÖNÜL!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Madem bizi arz eylemiş,
Kalk dosta gidelim gönül!
Belki «arsız» farz eylemiş,
Kalk dosta gidelim gönül!

Oysa bilir ne çekeriz,
Kahrolsak da gül dikeriz,
Sitem okuyla çökeriz;
Kalk dosta gidelim gönül!

Meşakkatli yolumuz var,
Pek perişan hâlimiz var,
Tutunacak dalımız var;
Kalk dosta gidelim gönül!

Bizi bulur bin bir çile,
Ömür geçer mihnet ile,
Çareyi gayrı kim bile?
Kalk dosta gidelim gönül!

Cânan bile ağyar sanar,
Gidip de kör nefse kanar.
Derdimize bir o yanar;
Kalk gidelim dosta gönül!

Bülbül gülü kıymaz yada,
İçli içli eyler nidâ..
Sonumuz hayr eylesin Hudâ!
Kalk dosta gidelim gönül!

Vuslatına Niyazkâr’ız…
Gün üstüne gün sayarız.
Kutlu davete uyarız;
Kalk dosta gidelim gönül!