O DENLİ SEVDİ HUDÂ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Sen’in ki ömrün için Var Eden yemîn etti,
Seçip de, en yüce ahlâkta el-Emîn etti!

O denli sevdi Hudâ, sevdi yâ Rasûlâllah,
Bütün semâları şânın için zemîn etti.

Yegânesin, Yaratan Rabbimin murâdınca,
Ne muhteşem yaşadın, Fahr-i Âlemîn etti.

Buyurdu Hak; Sana uysun sevenler Allâh’ı,
O, Sen Rasûlü, şehâdette şart-ı dîn etti.

Fedâdır uğruna Seyrî, ezelden öğrendim,
Muhabbetin yalınız, aşkı mutmain etti!

19 Kasım 2016 BURSA / Yüzakı Fatih Kursu

mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)