HUDÂ’YI DİNLE!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Olur mu, olmadı dünyâda pis domuzdan post,
Olur mu, olmadı düşman denen katırdan dost!
Hudâ’yı dinle gönül, biz berâber olmazsak,
Cihânı kargaşalar, fitneler sarar ancak…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün