HER İŞİN BAŞLANGICI: BESMELE

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Öyle bir sırdır ki Hak’tan neş’et eyler besmele, Sarsa zahmet her taraftan rahmet eyler besmele… Sırr-ı bismillâh ezelden her işin başlangıcı, Lâfz-ı Kur’ân onla başlar, izzet eyler besmele… Tâ yürekten, cân içinden, kim ki bismillâh dese, El çeker menfî tecellî, müsbet eyler besmele… Derdi vardan yok eder, dermânı yoktan var eder, Darda koymaz vird […]

Continue reading »

HİMMETE MUHTAÇ BİR TOPLUM

YAZAR : Fatih GARCAN fatihgarcan@hotmail.com Dönem sonu imtihanları sonuçlanmış, listeler asılmıştı. Çok heyecanlıydı. Eğer bu imtihanlarda firesi yoksa okul bitti demekti. Listelerde ismini bulması uzun sürmedi. Birinci ders… Tamam! İkinci ders… O da tamam! … Dokuzuncu ders… İşte bu! Hepsi tamam! –Şükürler olsun yâ Rabbi! Fakültem bitti, elhamdülillâh… Hemen telefona sarıldı. «Önce kimi arasam acaba?..» diye gönlünden geçirdi. Ailesini aramaya […]

Continue reading »

NİÇİN GELDİN BU ÂLEME?

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Neredeydin? Niçin geldin? Oku, öğren, söyle gönül! Hangi âlemde, ne hâldin? Oku, öğren, söyle gönül! Yaratılış gayesini, İnsan olma pâyesini, Kur’ân’ın kalbi Yâsîn’i, Oku, öğren, söyle gönül! Karınca ki her nefeste, «Zikrullâh»ı gizler seste. Nur Nebî’yi deste deste, Oku, öğren, söyle gönül! Emânetin kıymetini, Yüce Rabbin nimetini, Mahlûkata himmetini, Oku, öğren, söyle gönül! Elest’te […]

Continue reading »

Gül Habîb-i Vedûd

Peygamber Efendimiz’in mübârek ism-i şerifleri «Muhammed» -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ebced hesabıyla 92’ye tekabül ettiği için; bu rakam, Efendimiz’in bir mânâda remzi olmuştur. Nitekim Yaman Dede; «Aman!» lafzı Sen’in ism-i şerîfinle müsâvîdir, Onunçün âşıkın zikri «Aman!»dır yâ Rasûlâllah! diyerek, bu remze latif bir işarette bulunmuştur. Bu nükteden ilhamla kaleme alınan bu şiirde, tırnak içerisindeki kelime veya terkipler, 92 rakamını vermektedir. […]

Continue reading »

ÖZLENEN NESİL

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Arkadaş, güvenip rûhî himmete, Sadâkatle sarıl, halka hizmete. Batıya gidenler olup batılı, İlim diye getirdiler bâtılı. Her işte milleti görerek hakir, Bilim ve sanatta ettiler fakir. Çağdaşlığa engel gösterip dîni, İslâmî tahsile oldular mânî. Cehdiyle bulmuşken birçok icadı, İntihalle suçladılar ecdâdı. Tanzimat’tan beri özlenen âlim, Çıkıp Türk’ün başı olmadı sâlim. Müslüman, teknikle bulup […]

Continue reading »

SEVDİM ZORLUĞU…

ŞAİR : Edip Ali YAZGAN edipaliyazgan@hotmail.com Dünyanın tüm derdi üstüme kalsa, Alışmak bir yana sevdim zorluğu… Korkular kol gezip umudu çalsa, Alışmak bir yana sevdim zorluğu… Gafletten uyandım Sen’in yâdınla, Ümidim bilendi yüce adınla, Zehirler bal oldu rahmet tadınla, Alışmak bir yana sevdim zorluğu… Zorlukla beraber kolaylık vardır, Kolaylık zarardır, zorluksa kârdır. Hasret mevsiminde sabır bahardır, Alışmak bir yana sevdim […]

Continue reading »

HEP SEN VARSIN!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com -CELİL (Halil GÖKKAYA)ya Nazîre- Âdem’den âleme… Hakk’ın İhsânında hep Sen varsın… Her şahâdetinde, halkın Îmânında hep Sen varsın… Şâhısın iki cihânın, Sen’de ahlâkı Kur’ân’ın… Ümmete Hak Teâlâ’nın Fermânında hep Sen varsın… O en güzel sîmâ Sen’de… Şefâat-i uzmâ Sen’de, Raûf, Rahîm, esmâ Sen’de… Kur’ân’ında hep Sen varsın… Baharlar, Sen’i fısıldar, Pınarlar, Sen’le şırıldar, […]

Continue reading »

BİR SEVDAYI DİL EYLEDİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Kadir Mevlâ’m, aşk ehline, Bir yüreği yol eyledim!.. Suya hasret Gül nesline, Gözyaşımı sel eyledim!.. Vuslat, hâl mi berâtıma? Hüzün düştü fıtratıma!.. Himmet eyle sebâtıma, Kör taşımı lâl eyledim!.. Sınanan ben, benim amaç; Garip gönül Sana muhtaç!.. Halil gibi ufkumu aç; Bir canım var hâl eyledim!.. Nurla kardın hoş dokumu; Arş’a saldın gül kokumu!.. Umut […]

Continue reading »
1 2