NİÇİN GELDİN BU ÂLEME?

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Neredeydin? Niçin geldin?
Oku, öğren, söyle gönül!
Hangi âlemde, ne hâldin?
Oku, öğren, söyle gönül!

Yaratılış gayesini,
İnsan olma pâyesini,
Kur’ân’ın kalbi Yâsîn’i,
Oku, öğren, söyle gönül!

Karınca ki her nefeste,
«Zikrullâh»ı gizler seste.
Nur Nebî’yi deste deste,
Oku, öğren, söyle gönül!

Emânetin kıymetini,
Yüce Rabbin nimetini,
Mahlûkata himmetini,
Oku, öğren, söyle gönül!

Elest’te verdiğin söze,
Bağlı kalmalısın öze,
Görmeyi kim sağlar göze?
Oku, öğren, söyle gönül!

Amellerin direğini,
Evliyânın yüreğini,
Kul olmanın gereğini,
Oku, öğren, söyle gönül!