ÖZLENEN NESİL

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Arkadaş, güvenip rûhî himmete,
Sadâkatle sarıl, halka hizmete.

Batıya gidenler olup batılı,
İlim diye getirdiler bâtılı.

Her işte milleti görerek hakir,
Bilim ve sanatta ettiler fakir.

Çağdaşlığa engel gösterip dîni,
İslâmî tahsile oldular mânî.

Cehdiyle bulmuşken birçok icadı,
İntihalle suçladılar ecdâdı.

Tanzimat’tan beri özlenen âlim,
Çıkıp Türk’ün başı olmadı sâlim.

Müslüman, teknikle bulup arayı,
Fezâya varmalı geçip karayı…

Makro-mikro âlemin her dalında,
Eserler vermeli Allah yolunda.

Örnek al kendine hep Peygamber’i,
Ecdâdın gibi ol dünya lideri.

Zorluktan çekinip azmi bırakma,
Üç günlük safâya bir ömrü yakma.

Bilgisiz gençliğin sensin umudu,
İlminle aydınlat karanlık yurdu.

Eğilmezdi atan, sen de dimdik dur,
Zalimin hakkından gelen yol budur.

Dînî yaşa ki yaşasın insanlık,
Sözlerde kalmasın has müslümanlık.

Hâline imrensin dost ile düşman,
Ardından gelenler olmasın pişman.

Ağyâra benzeyen kaybeder özü,
Nice sahte hürle dolu yeryüzü.

Varoğlu, boş yere eyleme figan,
Bil ki en üstündür Hakk’a inanan.