NA‘T-İ HABÎB

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ağla ey bülbül, bu hicrân, inci eyler şebnemi; Bağda güldür artıran, güldür azaltan, mâtemi. Döktürür bir yanda sel, bir yanda yangın coşturur, Gül bu zîrâ hem cehennem, hem de cennet dirhemi. Öyle fethetmiş ezelden bahçıvânın kalbini, Aşkı cennetten çıkarmış meşk ederken çiğdemi! Gül elinden devşirir gufrânı ancak, tevbekâr, Lutf-i Rahman böyle mağfûr eylemiştir Âdem’i. Türlü mevsim […]

Continue reading »

A BÜLBÜL…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Bencileyin gurbet elde ararsın, Hangi bağda gülizârın a bülbül… Yüreğine dikenleri sararsın, Kan renginde ah û zârın a bülbül… Hicran kafesinde kanat vurursun, Hüznün şahlanınca dîvan durursun, Bir hasret ki erir, akar, kurursun; Yok mu yârdan bergüzârın a bülbül?.. Pervânesi üçler, kırklar, yediler, «Aşkın kokusunu sürmüş» dediler, Seherde açarken görmüş dediler; Aklı gitmiş rûzigârın a […]

Continue reading »

OLSAYDIM!

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Zaman, aramıza koydu engeller, Asırları aşıp Sana gelseydim! Kadrini bilmemiş nice gafiller, Tenini ıslatan yağmur olsaydım! Davetinle gafletinden sıyrılan, Dalâletten, cehâletten kurtulan, Gönül âlemimde huzuru bulan; Îmân eden bir bahtiyar olsaydım! Tâif dönüşünde üzüm bağında, Bedir kumlarında, Uhud Dağı’nda, Mekke’nin bağrında çöl sıcağında; Saçını okşayan rüzgâr olsaydım! Sen’inle dolardı düşler, hayaller, Kokunu içine çekerdi güller, […]

Continue reading »

BERAT KANDİLİ’NE KIT‘ALAR

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Berat Kuşları… Biz ki cennet kuşlarıydık, burda hicrân içreyiz, Ehl-i îmânız evet, dünyâda zindân içreyiz, Ey Şefîa’l-Müznibîn, imdâd edersen din günü, Nâr-ı ukbâdan berât almak ve uçmak üzreyiz! vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün O Büyük Mahkemede… Söylerken amel defteri, ah ben ne derim? Her cürmüme şâhit; kulağım, göz ve derim, Rahmeyle […]

Continue reading »

EMMOĞLUNA MEKTUP

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Sana haberlerim vardır emmoğlu! Zor günler yaşıyor vatan bu sıra, Yüreğim lebâleb öfkeyle dolu; Ağzımızın içi al kan, bu sıra! Çoban tuttum sürülere saldırdı, Bahçıvanım güllerimi soldurdu, Kardeş kardeşini vurup öldürdü; Hâinlerle doldu meydan bu sıra! Tarih bu günleri çok acı yazdı, Küffar vursa idi böyle olmazdı, Zamanın hocası azdıkça azdı; Kendinden utandı şeytan bu […]

Continue reading »

HİCRAN EDERLER…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Güzeller güzeline, seni hayran ederler… Hâl-i pür melâlini, sonra seyran ederler… Bir an gaflete düşüp, başkasına meyletme, Göz ucuyla baktığın, bağı vîran ederler… Bu sevda yollarını gurbetlere düşürür, Sabah-akşam inlersin, ömrü hicran ederler… Ezel sarhoşuyum de, mey isteme sâkîden, Galaksiler, yıldızlar… niye devran ederler?.. Aşk bahsinin şaşkını, aklı eşikte bırak, Aba altında yatan, ere yârân […]

Continue reading »

SEHER VAKTİ NUR DAĞI’NDA

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Seher vakti Nur Dağı’nın başına, Seni dileyerek geldim Efendim! Uzleti seçtiğin tenha köşede, O güzel kokunu aldım Efendim! Tırmandıkça seni söyler yokuşlar, Gökte hayalinle dönüyor kuşlar, Hasretinle yanıp kavrulur taşlar, Ben de kısmetimi buldum Efendim! Zirveden Kâbe’ye bakarken gözüm, Aşkın ateşiyle tutuştu özüm, Bastığın taşlara sürerken yüzüm, Seni duyar gibi oldum Efendim! Acep nasıl geçti […]

Continue reading »

Gönlü İncitme!..

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Dost kokulu edep, hicap dermişim, Toprağına gözyaşımı vermişim, Dikeni var diye gülü incitme!.. Aşkta akıl baştan ayrı gezermiş, Bilmez misin bir bakış da üzermiş, Gözlerinden sakın gönlü incitme!.. Can veriyor aldığı her nefeste, Bencileyin gurbet denen kafeste, Esir düşmüş şol bülbülü incitme!.. Ölümüne ahde vefâ isterler, Varlığını dökün, cefâ isterler, Yalınayak gel ki, yolu incitme!.. […]

Continue reading »

Düşersin

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Vuslat gözetirken yine hicrâna düşersin… Gözden dökülen katre-i mercâna düşersin… Cânandan uzak şâd olacak var mı cihanda? Şâd olmak için dîde-i giryâna düşersin… Cânânına sâdık olamazsan bilesin ki, Âhın tükenir sîne-yi büryâna düşersin… Kıymet bilenin bezmine varmaksa nasîbin, Can vermek için gözleri mestâna düşersin… Leylâ ile Mecnun ya da Ferhâd ile Şîrin, Yetmez […]

Continue reading »

Yükselt İlâhî!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Âmâl-i hüsran, Cilt cilt! İlâhî… Sıklaştı hicran, Seyrelt İlâhî… Kasvetli bir can, Pas kaplı vicdan, Geçmez sırattan, İncelt İlâhî… Tâlî-yi kemter, Sırtında yükler, Mîrâcı bekler! Yükselt İlâhî… vezni: müstef‘ilâtün 1 Mayıs 2012

Continue reading »
1 2 3