Düşersin

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Vuslat gözetirken yine hicrâna düşersin…
Gözden dökülen katre-i mercâna düşersin…

Cânandan uzak şâd olacak var mı cihanda?
Şâd olmak için dîde-i giryâna düşersin…

Cânânına sâdık olamazsan bilesin ki,
Âhın tükenir sîne-yi büryâna düşersin…

Kıymet bilenin bezmine varmaksa nasîbin,
Can vermek için gözleri mestâna düşersin…

Leylâ ile Mecnun ya da Ferhâd ile Şîrin,
Yetmez ise elbet yeni destâna düşersin…

Sabret Seferî âkıbetin belli değil mi?
Ermek için ol menzile kervâna düşersin…

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

15 Ocak 2015, Girne