EMMOĞLUNA MEKTUP

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Sana haberlerim vardır emmoğlu!
Zor günler yaşıyor vatan bu sıra,
Yüreğim lebâleb öfkeyle dolu;
Ağzımızın içi al kan, bu sıra!

Çoban tuttum sürülere saldırdı,
Bahçıvanım güllerimi soldurdu,
Kardeş kardeşini vurup öldürdü;
Hâinlerle doldu meydan bu sıra!

Tarih bu günleri çok acı yazdı,
Küffar vursa idi böyle olmazdı,
Zamanın hocası azdıkça azdı;
Kendinden utandı şeytan bu sıra!

Kırk yıllık ümidim bir yalan çıktı,
Her sözün altından yüz plân çıktı,
Koynumda saklanan bir yılan çıktı;
Sardı yüreğimi hicran bu sıra!

Umut bağlarına mihrican esti,
Hep sızıntı yapmış bir kırık testi,
Kul Hakkı mehtaptan umudu kesti;
Muştular vermiyor zaman bu sıra!