SEHER VAKTİ NUR DAĞI’NDA

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Seher vakti Nur Dağı’nın başına,
Seni dileyerek geldim Efendim!
Uzleti seçtiğin tenha köşede,
O güzel kokunu aldım Efendim!

Tırmandıkça seni söyler yokuşlar,
Gökte hayalinle dönüyor kuşlar,
Hasretinle yanıp kavrulur taşlar,
Ben de kısmetimi buldum Efendim!

Zirveden Kâbe’ye bakarken gözüm,
Aşkın ateşiyle tutuştu özüm,
Bastığın taşlara sürerken yüzüm,
Seni duyar gibi oldum Efendim!

Acep nasıl geçti burda günlerin?
Vahye şahit olan kutlu anların,
Issız mı olurdu dört bir yanların?
Nice hayallere daldım Efendim!

Hep seni özlüyor baharlar, kışlar,
Aşkınla yollara dizilmiş başlar,
Dillerde duâlar, gözlerde yaşlar,
Ben de hicran ile doldum Efendim!

Kul Hakkı der: İşte budur kararım,
Geçtiğin yollarda seni ararım,
Gördüğüme izlerini sorarım,
Gönlümü sevdana saldım Efendim!

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com