KURBAN: ÖLÜMÜ GÖZ ÖNÜNDE TUTMAK

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Kurban Bayramlarında aklıma hep kıyâmet gününe dair o hadîs-i şerif gelir: “Cennet ehli cennete vardığı, cehennem ehli de cehenneme vardığında ölüm alacalı bir koç sûretinde getirilir. Cennetle cehennem arasında yatırılıp kesilir. Sonra bir münâdî; «−Ey cennet ahalisi! Artık ölüm yoktur. Ey cehennem ahalisi! Artık ölüm yoktur!» diye nidâ eder. Bu hâdise sebebiyle cennet ehlinin […]

Continue reading »

GÖNÜL BİRLİĞİ

ŞAİR : Edip Ali YAZGAN edipaliyazgan@hotmail.com Zalim rahat geziyorsa, Çare gönül birliğinde. Mazlumları eziyorsa, Çare gönül birliğinde. Allâh’ın ipidir, Kur’ân, İki milyar oldu ihvan, İnsanlığa büyük ihsan, Çare gönül birliğinde. Hakta eder isek sebat, Vahdet kuşu açar kanat, Gülistana döner hayat, Çare gönül birliğinde. Takınarak şefkat tâcı, Sunmalı sevgi ilâcı. Kollayarak her muhtâcı, Çare gönül birliğinde.

Continue reading »

SÜKÛT ALTIN DEĞİLDİR

ŞAİR : Ayten DURMUŞ a.durmus@mynet.com Söz ağzında pişenin, boş lâflarından kaçtım, Bana sekînet veren sandığı buldum açtım. O benim üstâdımdır, ben onun öğrencisi, O sözün denizinin zirveleşmiş incisi… Titrerken yalnızlıkta, soğukta kaç gecedir, Rûhumuz çok ıssızdı üşümüştük nicedir… Kaybolduğumuz yerde yakacak tükenince, Kendini ateşledi dönemece gelince. Cana gelmen içindi verilen bunca emek, Ey oğul ayağa kalk, ayağa kalkman gerek!.. Çok […]

Continue reading »

YOLCU YOLUNDA GEREK…

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Dünya denen şu handa garip bir yolcusun sen, Bu handa oyalanma, yolcu yolunda gerek… Tadına doyum olmaz, ne kadar da dinlensen, Haydi, ağır davranma, yolcu yolunda gerek… «Nereye gidiyorsun be adam, koşa koşa? Vaktin çok, otur, dinlen biraz, acelen boşa, Gez, eğlen, doya doya şu hayatını yaşa!» Diyenlere aldanma, yolcu yolunda gerek… Adımlarını sağlam at, […]

Continue reading »

İKİ HAYAT GAYESİ…

YAZAR : Hüdâyî ÜSKÜDARLI Bu yazı dizisi, hayalî bir roman tekniğiyle değil, cemiyetin içinde yaşadığı hâdiseler ve ulvî hakikatler etrafında oluşan gerçekleri ve meseleleri canlandırma, tasvir, konuşma ve sohbet üslûbu ile kaleme alınmıştır. Bir yanda zulmet ve onun hüsran dolu ahvâli, diğer yanda ezelî ve ebedî nûrun nimet ve bereketli ahvâli. Bu ikisinin arasında zulmetten nûra açılan bir hidâyet penceresi… […]

Continue reading »

HANGİ PRİZE BAĞLI?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsanlık harmanında yok yok. Müsbet-menfî / olumlu-olumsuz her şey var. Savaşlar, barışlar. Zulümler, adaletler. Gaddarlıklar, merhametler. Bin bir zıtlık, bir arada. Onun için şaşırtıcı hâdiseler, haddinden fazla. Normal gidişâtın içinde hiç beklenmedik menfîlikler veya müsbetler de olabilmekte, ummadık tıkanmalar veya açılımlar da. Bunların çeşidi kadar haykırışlar da çeşitli: ‒Yahu ilimden cehalet doğar mı? […]

Continue reading »

BİR HABERİN VAR MI?..

Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com Günah yüklü zalim nefsim, Bir haberin var mı senin?.. Kısılacak bir gün sesim, Bir haberin var mı senin?.. Bozup durma düzgün safı, Gaf üstüne yapma gafı, Kul hakkının yoktur affı, Bir haberin var mı senin?.. Çektiğim her zorlu çile, Zannetme ki boş, nâfile, Yarın orda gelir dile, Bir haberin var mı senin?.. Gitme iblisin peşinden, Sorulacak her […]

Continue reading »

Hedefe Götüren Yol Olamadım

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Ömrümü sürdüğüm hayat bağında, Tutunacak sağlam dal olamadım. Mazlumu görünce zulmün ağında, Yardıma uzanan el olamadım. Yok olurken nice güzelim değer, Çaresiz bakmışım sadece meğer, Verip de gençliğe örfümden haber, Hedefe götüren yol olamadım. Batı kültürüyle yoğrulan zevat, Milletin rûhunu ettiler fesat, Bularak dikenler içinde fırsat, Serbestçe yetişen gül olamadım. Nâdâna vermemek için meydanı, Gayretle […]

Continue reading »

HAKİKAT-İ ÎMAN

Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com Eşyanın içinde eşya değiliz, Eşref-i mahlûkat biziz âlemde… Gaflet uykusunda rüya değiliz, Yazılmış yazgımız kutlu kalemde… Rüzgârlar dil olmuş nazlı bayrağa, Bir vuslat sevdası düşmüş toprağa, Deli gönül dönmüş kuru yaprağa, Ömrümüz geçerken bin bir elemde… Hayatın mânâsı ubûdiyettir, Amellerin özü hüsn-i niyettir, Mutmain olunan elbet ebettir, Îman dedikleri yüce merhemde… Varlığa ermektir yokluktan gaye, Her lâhza, […]

Continue reading »
1 13 14 15