GÖNÜL BİRLİĞİ

ŞAİR : Edip Ali YAZGAN edipaliyazgan@hotmail.com

Zalim rahat geziyorsa,
Çare gönül birliğinde.
Mazlumları eziyorsa,
Çare gönül birliğinde.

Allâh’ın ipidir, Kur’ân,
İki milyar oldu ihvan,
İnsanlığa büyük ihsan,
Çare gönül birliğinde.

Hakta eder isek sebat,
Vahdet kuşu açar kanat,
Gülistana döner hayat,
Çare gönül birliğinde.

Takınarak şefkat tâcı,
Sunmalı sevgi ilâcı.
Kollayarak her muhtâcı,
Çare gönül birliğinde.