HAKİKAT-İ ÎMAN

Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com

Eşyanın içinde eşya değiliz,
Eşref-i mahlûkat biziz âlemde…
Gaflet uykusunda rüya değiliz,
Yazılmış yazgımız kutlu kalemde…

Rüzgârlar dil olmuş nazlı bayrağa,
Bir vuslat sevdası düşmüş toprağa,
Deli gönül dönmüş kuru yaprağa,
Ömrümüz geçerken bin bir elemde…

Hayatın mânâsı ubûdiyettir,
Amellerin özü hüsn-i niyettir,
Mutmain olunan elbet ebettir,
Îman dedikleri yüce merhemde…

Varlığa ermektir yokluktan gaye,
Her lâhza, her nefes kutlu sermaye,
İnsanlık âlemde en büyük pâye,
Tartılır her amel ince dirhemde…

Hayat türküsünü ecel çağırır,
Fânîlik uzaktan durmaz bağırır,
Hakk’a kul olanın yüzü ağarır,
O’na şerik yoktur cümle âlemde…