Hedefe Götüren Yol Olamadım

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Ömrümü sürdüğüm hayat bağında,
Tutunacak sağlam dal olamadım.
Mazlumu görünce zulmün ağında,
Yardıma uzanan el olamadım.

Yok olurken nice güzelim değer,
Çaresiz bakmışım sadece meğer,
Verip de gençliğe örfümden haber,
Hedefe götüren yol olamadım.

Batı kültürüyle yoğrulan zevat,
Milletin rûhunu ettiler fesat,
Bularak dikenler içinde fırsat,
Serbestçe yetişen gül olamadım.

Nâdâna vermemek için meydanı,
Gayretle dolduran bütün zamanı,
Dîn-i mübîn dâvâsının kurbanı,
Koşturan ayağa nal olamadım.

Varoğlu, istersen sonsuz necâtı,
Takvayla tamamla fânî hayatı,
Dünyada alırdım kutlu beratı,
Rabbime samimî kul olamadım.

7 Temmuz 2012, Vezirköprü