MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -5- ELEST’İN SESİ GELMEZ Mİ İÇİNDEN?

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Zannım bu yıkılmakta olan handan usandın! Lutfuyla Hudâ’nın yeni bir ufka uyandın! Sel üstüne kâşâne yaparsan göçer elbet, Gafletle tuzaktan yem alırsan hele, yandın! Ey rûh! Uzaklaş o tuzaktan, çık o evden! Mâdem bugün ervâh ile pür âlemi andın! Öyleyse kanatlan yine enginlere haydi! Yâd eyle ki sen bir dem uçup Arş’a uzandın! Takdîr ile düştün de […]

Continue reading »

«VUSLAT» NEDİR, SORMA GÖNÜL!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Nur deryâmız derin, duru; «Rahmet» nedir, sorma gönül!.. Zikre dalmış yaş ve kuru; «Kudret» nedir, sorma gönül!.. Yol al, Sen’de ilim, irfan; Sen’siz değil sırr-ı Sübhân!.. Oku, kul ol, cehd et, dayan; «Halvet» nedir, sorma gönül!.. Gör bir ömrü, etme ihmal; Nefse indi sorgu, suâl!.. Söyle: «Kime kaldı şu mal?» «Gaflet» nedir, sorma gönül!.. Tevekkül […]

Continue reading »

«Rahmet» İster «Gül»ün Sen’in!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Bir aşk saldın kor bağrıma; «Himmet» ister kulun Sen’in!.. Sabır bastım kalp ağrıma; «Haslet» ister yolun Sen’in!.. Secdede mi yedi eflâk? Niyaz eyler su, od, toprak!.. Çağladıkça deryâ, ırmak; «Kudret» ister selin Sen’in!.. Yâ Rab açtım, ben de kitap; Bende iz‘ân, erkân, âdâp!.. Söz peteğim ince hesap; «Hikmet» ister balın Sen’in!.. Elest’ten mi gelir bu […]

Continue reading »

O’NDA, O’NSUZ OLMA GÖNÜL!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Dost nefhası say bu cânı; Özge hâle dalma gönül!.. Gece, gündüz an Sübhân’ı; Böyle garip kalma gönül!.. Gel varlığa sor sen seni; Gör «emânet» yüklü teni!.. Dört kapıda tut düzeni; El kapısı çalma gönül!.. Tefekkür et, olan işe; Bir sevdadır geldi başa!.. Kul odur ki menzil aşa; Nefsi, boşa salma gönül!.. Cehd et, dayan, bil […]

Continue reading »

Yeni Akde…

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com -Muhterem Hocam Sayın Muhammed DALBUL’a- Elest Meclisi’nde verdiğim sözü, Unutursam uyarmaya gel beni. Güneş gibi aşıp dağları, düzü, Yeni akde buyurmaya gel beni. Nefsle imtihanda bî-çare kulum, Cühelâya teslim neslim, okulum. Bin türlü ifritle çevrili yolum, Tut elimden, kayırmaya gel beni. Kapıldım gurura, haddimi aştım, Yeryüzünü yüz kibirle dolaştım. Aldatıldım kirle kine bulaştım, «Ben»i […]

Continue reading »

Kırk Kapının Arkası

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Söz sanatı, sözlerden sırça saray yapmaktır, Sözü güneş, sükûtu geceye ay yapmaktır. Aşk mülkünün ufkunda, söz gümüşten kanattır, Menzile giden yolda, şâha kalkan bir attır. Ufku kucaklayamaz kanat çırpmayan kuşlar, Gümüşten kanatlarla dümdüz olur yokuşlar. Söylenen hayra mâtuf, gönüle dolmalıdır, Kalbi kurşunlamaktan söz uzak olmalıdır. Söylenen nice söz var, ya kestirmiştir başı, Ya da […]

Continue reading »

YÜREĞİM BİR BULUT

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Ezelde yazılmış aşkın kitâbı, Hece hece seçip sökmek isterim… «İkra’» der cânânın kutlu hitâbı, Her nefes içime çekmek isterim. Yüreğim bir bulut, dolar boşalır, Vuslat ümidiyle menzile varır, Kaynayıp durulur, kabında kalır, Hâlbuki bendini yıkmak isterim. Bu sevda mukaddes, büyük bir sevda, Dünyaya, ukbâya bundadır fayda, Beş vakitte ermek için maksûda, Huzûrunda boyun bükmek […]

Continue reading »

BEN BUGÜN ÖLECEĞİM

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Bugün dünün yarını, yarının dünü müdür? Bir bildiren olmazsa nereden bileceğim! Yoksa dünün arkası, yarının önü müdür? Buğulu aynaları ne zaman sileceğim? Bu geliş nerden böyle… Nereyedir bu gidiş? Kimler hangi âlemde kim kimlere ne demiş? Dün mâzî, bugünse hâl, yarın istikbâl imiş, Bir yer gösterin bana, nerede kalacağım? Ben yorgunum, yol uzun, yüküm ağır, […]

Continue reading »

OKU, ŞERH ET KİTAP BENİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Özümde mi aşk dergâhı? Öz nefsime talep benim!.. Arz bilmişim secdegâhı; Arş’a yüklü hitap benim!.. Tâ «Elest»ten seyrâneyim; Ney misâli dîvâneyim!.. Aşkla yanan pervâneyim; Esrârıma hicap benim!.. Gönül anla, gör bu seyri; Musa ile bul iksiri!.. Takdir böyle, al tedbiri; Her nefeste hesap benim!.. Meylim «Gül»e akar durur; «Gül»ün rengi ömre vurur!.. Her bir zerrem […]

Continue reading »

NİÇİN GELDİN BU ÂLEME?

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Neredeydin? Niçin geldin? Oku, öğren, söyle gönül! Hangi âlemde, ne hâldin? Oku, öğren, söyle gönül! Yaratılış gayesini, İnsan olma pâyesini, Kur’ân’ın kalbi Yâsîn’i, Oku, öğren, söyle gönül! Karınca ki her nefeste, «Zikrullâh»ı gizler seste. Nur Nebî’yi deste deste, Oku, öğren, söyle gönül! Emânetin kıymetini, Yüce Rabbin nimetini, Mahlûkata himmetini, Oku, öğren, söyle gönül! Elest’te […]

Continue reading »
1 2