OKU, ŞERH ET KİTAP BENİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Özümde mi aşk dergâhı?
Öz nefsime talep benim!..
Arz bilmişim secdegâhı;
Arş’a yüklü hitap benim!..

Tâ «Elest»ten seyrâneyim;
Ney misâli dîvâneyim!..
Aşkla yanan pervâneyim;
Esrârıma hicap benim!..

Gönül anla, gör bu seyri;
Musa ile bul iksiri!..
Takdir böyle, al tedbiri;
Her nefeste hesap benim!..

Meylim «Gül»e akar durur;
«Gül»ün rengi ömre vurur!..
Her bir zerrem Dost’a yürür;
Usûl, erkân, âdap benim!..

Hayat hikmet, ölüm ibret;
Sayılır mı onca nimet?..
Sırtımdadır tek emânet;
Yoktan vara, sebep benim!..

Kullukta mı Dost’a seyir?
Kulda döner devran, devir!..
Budur Hak’tan gelen emir;
Oku, şerh et kitap benim!..

4 Eylül 2013