BEN BUGÜN ÖLECEĞİM

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Bugün dünün yarını, yarının dünü müdür?
Bir bildiren olmazsa nereden bileceğim!
Yoksa dünün arkası, yarının önü müdür?
Buğulu aynaları ne zaman sileceğim?

Bu geliş nerden böyle… Nereyedir bu gidiş?
Kimler hangi âlemde kim kimlere ne demiş?
Dün mâzî, bugünse hâl, yarın istikbâl imiş,
Bir yer gösterin bana, nerede kalacağım?

Ben yorgunum, yol uzun, yüküm ağır, vakit dar,
Kaç mevsimde yaşadım kabre varana kadar?
Hâlık bilir hâlimi, uçan kuşa borcum var,
Yeryüzünde kimseden yoktur bir alacağım!..

Dünümü dünya yedi, yarına kaldı âhım,
Sırtımda sıradağlar gibi suçum, günahım.
Yarın orda ölüm yok, yarın orda sabahım,
Ben bugün yaşayacak, ben bugün öleceğim!

Rabbim gücüm yetmiyor bu nefs-i emmâreye,
Ondan kurtulmak için başvurdum her çareye,
Cânan için can mülkü bölünse bin pâreye,
Ta Elest’te söz verdim, ben Sana geleceğim…

13 Kasım 2013