MÜ’MİN KARDEŞİMİZE KARŞI SON VAZİFEMİZ

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّيَ فَلَهُ ق۪يرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتّٰى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ ق۪يرَاطَانِ » ق۪يلَ : «وَمَا الْق۪يرَاطَانِ ؟» قَالَ : « مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظ۪يمَيْنِ » Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’ın bildirdiğine göre Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi […]

Continue reading »

ARUZUN İMKÂN(/SIZLIK)LARI

Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Aruzda üç açık (sonu sesli harfle biten ve kısa telâffuz edilen) hece yan yana gelemez. Mısra sonları bu hükmün dışındadır. Çünkü orada, açık da kapalı hece (uzun telâffuz edilen veya sonu sessiz harfle biten hece) sayılır. Açık heceleri sınırlayıcı bu özelliği sebebiyle, aruzu Türkçeye tatbik etmenin zorluğu öteden beri dile getirilmiştir. Çünkü Türkçede açık hece […]

Continue reading »

ŞİİRDE VEZİN ve KAFİYE -3-

Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Klâsik şiirde vezin ve kafiyenin yanı sıra nazım şekilleriyle ilgili de farklı ve istisnâî durumlar mevcuttur. Meselâ müstezad adı verilen bir nazım şekli vardır ki, uzun ve kısa mısralardan oluşur. Söz gelimi uzun mısra; «mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün» tef‘ilelerinden oluşurken kısa mısra; «mef‘ûlü / feûlün» tef‘ilelerinden oluşur. Yani bir çeşitlenme ve genel […]

Continue reading »

ŞİİRDE VEZİN ve KAFİYE -2-

Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Aruz vezni, bir manzûmenin mısralarındaki hecelerin uzunluğu, kısalığı (: med-kasr) ve sesli harfle bitip bitmeyişinde (: harekât ve sekenât) birbiriyle uyumlu olmasından ibarettir. Buna göre; ilk mısraın ilk hecesi sessiz (: sâkin) harfle bitiyor veya uzun telâffuz ediliyor (: memdûd) ise diğer mısraların ilk heceleri de ya sessiz harfle biten veya uzun telâffuz edilen bir […]

Continue reading »

-Umre Hâtıraları- DUYÛFU’R-RAHMÂN* İKEN

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Mekke’yi hayal ettiğimden çok farklı buldum. Dağların arasında bir vadi sanırdım. Hâlbuki kurulduğu yerde sert kayalardan oluşan birçok tepe var. Bugünlerde hemen hemen her tepe üstünde de o kayaları kırmakta olan bir makine göz çarpıyor. Harem-i şerîfin çevresinde inşaat olduğu için etraf bütünüyle şantiye hâlinde. Safâ ve Merve arasında kapalı hâlde bulunan kapılar […]

Continue reading »

TAZİYE

Türk edebiyatının usta şairlerinden Bekir Sıtkı ERDOĞAN (Nihâî); 24 Ağustos 2014 günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Üsküdar Büyük Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra, vasiyeti üzere memleketi Karaman’a defnedilmiştir. Dergimizin ilk sayılarında; şairin çok sayıda şiirini ve merkezimizde gerçekleştirdiği edebî sohbetlerini yayımlamış, şiir kitaplarından «Bir Yağmur Başladı» adlı eserinin son neşrini gerçekleştirmiştik. Merhuma Allah’tan rahmet diler, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine […]

Continue reading »

YÜZAKI ŞİİR MAHFİLİ

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Varlık, söz ile yaratıldı. «Kün!» yani «Ol!» sözüyle. Âdeta yokluk; «Ol!» sözünü dinleyip varlık oldu. İnsan için söz daha bir inşa edici. İnsan, ezelde Rabbiyle sözleşti. Ebediyetin başlangıcında yine Rabbinin karşısına hesap vermeye çıkacak. Peygamberler, işte o Allah sözünün hatırlatıcıları. Kitaplar, o ahdin tekrarlanan hitapları. Tasavvufta sohbet var, camide vaaz, minberde hutbe, meydanda hitabet, […]

Continue reading »

Gönül Murâdı

NİHÂÎ (Bekir Sıtkı ERDOĞAN) Ey perî lâ’linden içmek, böyle lâl olmak ne hoş, Böyle efsûnunla sızmak, pür hayâl olmak ne hoş… Ürperir sînemde hâlâ incecik parmakların, Kendi mer’âsından ürken bir merâl olmak ne hoş. Gözlerin yan yan bakar, hâlâ vebâl isnâd eder, Bunca müzmin derde bir uzman vebâl olmak ne hoş. Var mı sensiz eski âşıklardan aslâ bir gülen? Baht […]

Continue reading »

Söz Anahtar -Sayın Bekir Sıtkı ERDOĞAN’a-

Hadi ÖNAL Kimi söyler, kimi yazar, Sır kapıda, söz anahtar… Güzel söze yoktur mezar, Yır kapıda, söz anahtar… Uğur olur, umur bulur, Güzel diyen menzil alır, Kem söz sahibine kalır, Dur kapıda, söz anahtar… Hedef derya, dua yağmur, Dilersen sen yağar durur, İstemezsen yanar huzur, Har kapıda, söz anahtar… Yürekten de doğru olsun, Çiğ olmasın tartsın usun, Akarsular tutmaz yosun, […]

Continue reading »

Mahmur Mahmur

NİHÂÎ (Bekir Sıtkı ERDOĞAN) Sen cân içinde can, ben mutlu bir kafes, Sensin coşup taşan, senden şakır bu ses… Senden bu dalgalar, senden bu yalpalar, Mestim dilim çalar, pes der mi böyle pes? Sır verse bir yudum; kalmaz denizde kum, İz dalgadan ketum, tuz damladan nekes! Mısra ne tatlı şer, içten yanar tüter, Bir koklamak yeter, çektik nefes nefes… Kaç […]

Continue reading »
1 2