Söz Anahtar -Sayın Bekir Sıtkı ERDOĞAN’a-

Hadi ÖNAL

Kimi söyler, kimi yazar,
Sır kapıda, söz anahtar…
Güzel söze yoktur mezar,
Yır kapıda, söz anahtar…

Uğur olur, umur bulur,
Güzel diyen menzil alır,
Kem söz sahibine kalır,
Dur kapıda, söz anahtar…

Hedef derya, dua yağmur,
Dilersen sen yağar durur,
İstemezsen yanar huzur,
Har kapıda, söz anahtar…

Yürekten de doğru olsun,
Çiğ olmasın tartsın usun,
Akarsular tutmaz yosun,
Dar kapıda, söz anahtar…

Şiir, sözün elenmişi,
Bin yanmayan bilmez işi,
Yola getirir keşişi,
Zor kapıda, söz anahtar…

Sevgidir her derde ilâç,
Gönül umman yeter ki aç,
Aradığın her ihtiyaç,
Var kapıda, söz anahtar…

Durur; döner, ağlar rüzgâr,
Erir kışta üşüyen kar,
Cennet, cemal onunla var,
Sor kapıda, söz anahtar…

«Ol!» dedi O, oldu varlık,
Sığınanlar çekmez darlık,
Vuslata döner ayrılık,
Yâr kapıda, söz anahtar…