AKILLAR ÇIKMAZI…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Akla câhilce cesâret boşuna, Olsa âlim, kelerin aklı ne ki! Gitse kuş beyni fikirler hoşuna, Arş için, fârelerin aklı ne ki! Bir değil, bin sene etsen de çırak, Bir böcek var mı feriştâh olacak? Kargalar, Mars’a çıkarsan, yine gak, Köstebek bir değerin aklı ne ki! Aklı keskin çakalın bilgisi leş, Tilkinin aklına bak; ilgisi […]

Continue reading »

BİR DEVR-İ SÂBIK Kİ…

ŞAİR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com Kara gölgelerde fitne kazanı, Vicdanlar sükûtta; nefisler hazda. Köksüz düşünceler dondurmuş kanı, Kaybolmuş iz‘anlar sahte beyazda. Gökkuşağı soluk, yağmur kararsız, Başlar yanardöner, ayak umarsız, Al at tökezliyor, sürücü arsız, Tükenmiş umutlar mızrapsız sazda. Sevdalar yaralı, düşler menzilsiz, Aşklar efendisiz, huzurlar dilsiz, Sözler galat olmuş, idrakse elsiz, Avuçlar şak şakta, göz hokkabazda. Ufukta; melâlin sürgün yokuşu, […]

Continue reading »

AŞK, NE KADAR VAHŞÎ’DİR!?.

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de «Ol!» der, olur bir anda, İnsan ki, imtihanda, Her şeyin başıdır aşk… Vahyin bütün haşyeti, Peygamber’i saranda, Sadra akışıdır aşk… «Oku!» Rabbin adıyla, Muhabbeti Kur’ân’da, Nûrun çakışıdır aşk… Kâinâta sığmazsın, Gönlünü dolduranda, Kulun gözyaşıdır aşk… Sonsuzluğa doğarsın, Rahmete daldıranda, Bir cemal düşüdür aşk… Derdin ağyâra deme, Şifâ var baldıranda, Âşığın aşıdır aşk… Bir ah çekip […]

Continue reading »

İRADE EĞİTİMİ

YAZAR : Mehmet Ali VAR varoglu5@gmail.com «İrade»; dilemek, istemek mânâsında bir kelime. Bir şeyi yapmak veya yapmamak konusunda karar verebilme yeteneğidir. Akıl ve ruh gibi insana has özelliklerdendir. İnsan bu gücü sayesinde iyi ile kötüyü, sevap yahut günahı seçip yapabilme gücünü hâizdir. İrade, aynı zamanda Allâh’ın sübûtî sıfatlarından biridir. Allah Teâlâ; dilediğini, dilediği zaman, istediği şekilde yapar. O, bir şeyin […]

Continue reading »

Aklı, Sarhoşluktan Korumak… -6-*

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com «KURU ÜMNİYYEYE MAĞRÛR OLMA» HAYAL SARHOŞLUĞU Allah, insandan îman ister… Bir güzel ismi de Hak olan, yani mutlak gerçek olan Allah, insanın gerçeklere inanmasını ister. Şeytan ise, insanı gerçeklerden uzaklaştırmak ister. Bazen bildiğimiz şarabı içirerek, bazen şehvetin veya gazabın, bazen benlik veya eğlencenin sarhoşu ederek… Bir sarhoş etme taktiği daha vardır. Nisâ Sûresi 119’uncu […]

Continue reading »

Aklı, Sarhoşluktan Korumak… -4-*

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com ÖFKE SARHOŞLUĞU Süleyman bin Surad -radıyallâhu anh- şöyle anlatır: “Bir gün Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yanında oturuyordum. İki kişi birbirine hakaret etti. Bunlardan birinin yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu, boyun damarları şişti ve dışarı fırladı. Bunu gören Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: «–Ben bir söz biliyorum, eğer bu kişi onu söylerse, üzerindeki […]

Continue reading »

HANGİ PRİZE BAĞLI?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsanlık harmanında yok yok. Müsbet-menfî / olumlu-olumsuz her şey var. Savaşlar, barışlar. Zulümler, adaletler. Gaddarlıklar, merhametler. Bin bir zıtlık, bir arada. Onun için şaşırtıcı hâdiseler, haddinden fazla. Normal gidişâtın içinde hiç beklenmedik menfîlikler veya müsbetler de olabilmekte, ummadık tıkanmalar veya açılımlar da. Bunların çeşidi kadar haykırışlar da çeşitli: ‒Yahu ilimden cehalet doğar mı? […]

Continue reading »

Kur’ân-ı Kerim’den Eğitim Prensipleri -10-

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com AKLI, SARHOŞLUKTAN KORUMAK… -2- Şarabın îcâdının, Türk ve dünya edebiyatında yer alan bir efsânesi vardır. Hazret-i Âdem veya Hazret-i Nuh, asmayı diktiğinde, yani üzüm ziraatine başladığında; şeytan gelip o asmanın toprağı üzerinde sırasıyla; tavus, aslan, maymun ve hınzır keser ve kanını akıtır. Bundan dolayı, insanlara vereceği vesveseyle üzümden yapılacak olan şarabı içenlerde bu hayvanların […]

Continue reading »
1 2 3 4