ÂKIBET

Aziz Mahmud Hüdâyî Ger verilse bir kişiye ömr-i Nûh, Hâsıl olsa ana envâ-ı fütûh, Menzilidir âkıbet tahte’t-türâb, Kimseye bâkî değildir bu harâb. Menzil: Konak, yolculuğun sonunda inilen yer. Tahte’t-türâb: Toprağın altı, kabir. گر ويريلسه بر كشييه عمر نوح حـاصل اولسه آنه انواع فتوح منزليــدر عاقبــت تحت التراب كيمسه يه باقى دگلدر بو خراب

Continue reading »

BERCESTE BEYİTLER

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   GÜLİSTANA ÇEVRİLİR Zâlimin saltanatı bir gün elbet devrilir, Nemrutvârî ateşler gülistana çevrilir… SANAT Allâh’ı aramaktan gayrı değildir sanat; Sen, mârifet nûruna ermek için çırp kanat… GURBET İÇİNDE GURBET Hayatın câzibesi ölümde saklı elbet; Yaşıyoruz hepimiz, gurbet içinde gurbet!.. İFLÂH OLMAZ! Allah’tan korkmadıkça düzelmez hiçbir âdem; Gönülden sevmedikçe iflâh olmaz bu âlem!.. BAHANE Ne hayat […]

Continue reading »

TOY DUYGULAR!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bir lâf duydu; kan beynine sıçradı: ‒Gösteririm ben ona! Sonra bir yanlışla karşılaştı; kocaman bir taş kaptı: ‒Senin kafanı patlatmak lâzım! Sonra bir noksan gördü; yumdu gözünü, açtı ağzını: ‒Ne desem, hırsımı alamam! Sonra hiç beklemediği bir hususta kalbi kırıldı; cılız bir bardak gibi çatladı: ‒Yazıklar olsun, bir daha mı, ömrü billâh! Sonra […]

Continue reading »

OĞLUMA MEKTUP

ŞAİR : Hakkı ŞENER Kulağın aç dinle, gel şöyle yakın, Bu gün sana nasihatim var oğul! Ömrünü boş yere harcama sakın, Yollar uzun, vakit hayli dar oğul! Bu güne dek dedim, kuru söz geldi, Cevval idin, dağlar sana düz geldi, Bahar gitti, yaz tükendi, güz geldi; Gelen kıştır; işi boran, kar oğul! Bu günün işini, yarına koyma, Hakk’ın emrin gözet, […]

Continue reading »

GİDECEĞİZ BU DİYARDAN!..

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Allâh’ın kanunu böyle, Bu diyardan gideceğiz!.. Mevlâ’m bize yardım eyle, Bu diyardan gideceğiz!.. Git bak; dünyayı gez, dolaş, Bitmez kaygı, dert ve telâş, Hazırlanın yavaş yavaş, Bu diyardan gideceğiz!.. Hükmü yok hiçbir kararın, Nedir kârın ve zararın Belki bugün, belki yarın, Bu diyardan gideceğiz!.. Ömür sular gibi akıp, Çaresiz ardından bakıp, Ne varsa burda bırakıp, […]

Continue reading »

TEFEKKÜRNÂME

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Düş misali bu dünyanın baharı, Yarın hazan olup solmayacak mı?.. Güvenip gezdiğin serveti, vârı, Sen gidip ellere kalmayacak mı?.. Vedâ edeceksin can yoldaşına, Son kez toplanacak dostlar başına, Adın yazılacak hece taşına, Âhirin bir mezar olmayacak mı?.. Toprağın altında doğrulmaz belin, Bir bir dökülecek ayağın, elin, Çürüyüp gidecek dudağın, dilin, Gözlerine toprak dolmayacak mı?.. Devir […]

Continue reading »

HAYAT VE ÖLÜM

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Hayat, kâfire göre; servet, şehvet sahnesi, Hayat, mü’mine göre; âhiret dershânesi. Hayat, kâfire göre; sınırsız bir özgürlük, Hayat, mü’mine göre; istikbâle hazırlık. Hayat, kâfire göre; oyun ve meşguliyet, Hayat, mü’mine göre; bir başka diyar, gurbet. Hayat, kâfire göre; ihânet, yalan, hile, Hayat, mü’mine göre; şeytanla mücadele. Hayat, kâfire göre; yemek, içmek, tüketmek, Hayat, mü’mine göre; […]

Continue reading »

Rahmânî ve Nebevî Beyanlarla; ALLAH TEÂLÂ HANGİ KULLARINI SEVER? -1-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KIYÂMETE DOĞRU İKİ AKIŞ… Sır ve hikmetlerle dolu imtihan âleminde, her şey iki zıt cihette akış hâlinde: Hayır ve şer. Güzel ve çirkin. Helâl ve haram. Îman ve küfür. Cömertlik ve cimrilik. Adâlet ve zulüm… İnsan da bu akışlarda; iradesiyle, tercihiyle yerini almakta… Mü’min yahut kâfir; âdil yahut zâlim, merhametli yahut gaddar, cömert yahut […]

Continue reading »

O GÜN…

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Bir gün var ilerde mutlak gelecek, O gün işin sarpa sardığı gündür… Allâh’ın her va‘di olunca gerçek, Korkunun belleri kırdığı gündür… Yıldızlar dökülür ay-güneş söner, Dağlar yürütülür dümdüz olur yer, Gökler var olduğu ilk hâle döner, Rabbin semâları dürdüğü gündür… «Kalk!» emri verilir Sur’la beşere, Herkes bölük bölük gelir mahşere, İnsanın zerrece hayra ve […]

Continue reading »