ÂKIBET

Aziz Mahmud Hüdâyî

Ger verilse bir kişiye ömr-i Nûh,
Hâsıl olsa ana envâ-ı fütûh,
Menzilidir âkıbet tahte’t-türâb,
Kimseye bâkî değildir bu harâb.

Menzil: Konak, yolculuğun sonunda inilen yer.
Tahte’t-türâb: Toprağın altı, kabir.

گر ويريلسه بر كشييه عمر نوح
حـاصل اولسه آنه انواع فتوح
منزليــدر عاقبــت تحت التراب
كيمسه يه باقى دگلدر بو خراب