BERCESTE BEYİTLER

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

GÜLİSTANA ÇEVRİLİR

Zâlimin saltanatı bir gün elbet devrilir,
Nemrutvârî ateşler gülistana çevrilir…

SANAT

Allâh’ı aramaktan gayrı değildir sanat;
Sen, mârifet nûruna ermek için çırp kanat…

GURBET İÇİNDE GURBET

Hayatın câzibesi ölümde saklı elbet;
Yaşıyoruz hepimiz, gurbet içinde gurbet!..

İFLÂH OLMAZ!

Allah’tan korkmadıkça düzelmez hiçbir âdem;
Gönülden sevmedikçe iflâh olmaz bu âlem!..

BAHANE

Ne hayat bir oyundur ne de dünya bir sahne;
Mahkeme-i Kübrâ’da bulamazsın bahane…

ÂKIBET

Korksan da korkmasan da ecel gelecek elbet,
Bin yıl yaşasan bile ölüm mutlak âkıbet!..

ŞAFAK

En yüce rütbe ilim, en yüksek şeref ahlâk,
Artır ilmimi Rabbim, söksün gönlümde şafak…