OĞLUMA MEKTUP

ŞAİR : Hakkı ŞENER

Kulağın aç dinle, gel şöyle yakın,
Bu gün sana nasihatim var oğul!
Ömrünü boş yere harcama sakın,
Yollar uzun, vakit hayli dar oğul!

Bu güne dek dedim, kuru söz geldi,
Cevval idin, dağlar sana düz geldi,
Bahar gitti, yaz tükendi, güz geldi;
Gelen kıştır; işi boran, kar oğul!

Bu günün işini, yarına koyma,
Hakk’ın emrin gözet, nefsine uyma,
Emek vermediğin, vârı kâr sayma;
Ekmeğine alın teri kar oğul!

Senetten de sağlam olmalı sözün,
Âlemin malında olmasın gözün,
Daima bir olsun kavlinle özün;
Böyle kazanırsın itibar oğul!

Yolculuktan önce almalı yolluk,
Yarın kesat olur, kalmaz bu bolluk,
Dünyada Mevlâ’ya etmezsen kulluk;
Âkıbetin olur âh u zâr oğul!

Kul Hakkı der her bir söze karışma,
Sözün bilmez nâdan ile görüşme,
Fıtrat bu değişmez boşa yarışma;
Budamakla ayva olmaz nar oğul!