TOHUMUN İRADESİ

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Tohum, toprağın sînesinde çatlamış ve filiz vermiştir. Çok geçmeden bitkinin filizleri toprağın üzerinde görülür. Fide yükseldikçe işi zorlaşır. Çünkü onu yukarılara, güneşe, semâya çeken bir iradenin yanında, onu yere çeken bir yer çekimi de vardır. Ona boyun eğdirmeye çalışan rüzgârlar vardır. Hele bir de başak gibi taşıdığı kıymetli nesil emâneti sebebiyle dolgun bir başı […]

Continue reading »

Ekmeğinizi Kazanmak için; GAYRET EDERSENİZ MEVLÂM VERİR

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Rahmetli ağabeyim Mehmet ZİYLAN’ın bir hikâyesi vardı. Her fırsatta anlatırdı. Kendi hayat hikâyesi… Hayata tutunuş hikâyesi… Kendisinden o kadar çok dinlemiştik ki, ben takılırdım: “–Abi, senin bu hikâyeni kaç defa dinledik. Yine lâf açıldığı gibi, hemen hikâyeni anlatmaya başlıyorsun. Artık bu hikâyeyi ezberledik biz. Başka hikâye varsa söyle.” Fakat okuyunca siz de hak vereceksiniz ki, çok […]

Continue reading »

NEREDE O SICAK YUVALAR!

YAZAR : Ayla AĞABEGÜM aylaagabegum@hotmail.com Aile ocağı; huzurun ve sükûnun yaşandığı yer, cennetin bir parçası… Ailenin bütün fertleri; huzuru, sevgi ve şefkati sağlayan memurlar. Dînimizde ailedeki âhengin bozulmasına gidecek bütün yollar kapatılmıştır. «Dînimi yaşıyorum.» diyenler, sorumluluklarını bildikleri müddetçe, ailelerindeki problemler en aza inecek, sağlıklı nesiller yetişecektir. Dînimizde sorumluluklar paylaşılırken, anneye mürebbiyelik görevini muvaffakıyetle sürdürmesi hâlinde cennet va‘dedilmiştir. Geçmişe bir yolculuk […]

Continue reading »

Muvaffak Kılan da O… TEVÂFUK ETTİREN DE O…

YAZAR : Ahmet ZİYLAN «Oku!» Rabbimizin bize ilk mesajı… Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, sohbet ve makalelerinde bu âyet-i kerîmenin tefsirini geniş bir şekilde ele almakta… “Ey insan! Kendini oku… Kur’ân-ı Kerîm’i oku… Kâinâtı oku…” Zaten bunlar birbirinin anahtarı, birbirinin izahı ve tefsiri… Bu okunacak şeylere bir şey daha ilâve ediliyor: Hâdisâtı oku… Yani olayların akışını oku… Hayatımız; kader denilen müthiş […]

Continue reading »

Aile Hayatımızda Kaybolmaya Yüz Tutan HİZMET VE CÖMERTLİK AHLÂKI

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Modern zamanlarda müslüman olmanın en temel zorluğu; hiç şüphesiz İslâmî-tasavvufî nefs terbiyesi anlayışıyla, modern zamanların benmerkezcilik anlayışı arasındaki tezattan kaynaklanıyor. Özellikle az çok ailevî bağlar içinde yetişmiş olan bizim nesil; okul ortamında, seminerlerle, kitaplarla yetişen çocuklarına kendi değerlerimizi anlatırken büyük zorluk çekiyor. Bunu bir vakıftaki sohbetimizin ardından yanıma gelip kızlarıyla münasebetlerinde yaşadığı sıkıntıları şikâyet […]

Continue reading »

ADAMLAR GÖRDÜM

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Yaşadığım şu kısacık hayatta, İşleri hep riyâ adamlar gördüm. Kalpleri kararmış birçok zevatta, Cilâsı yerinde endamlar gördüm. En güzel yaratıp Rabbim beşeri, Âlemde insana vermiş değeri, Edinip nefsini şaşmaz rehberi, Şeytanlaşmış nice âdemler gördüm. Koltukta sanarak bütün maharet, Mansıpta aranır dünyada kıymet, Unutulup halka faydalı hizmet, Uğruna ölünen makamlar gördüm. İnsan kâh kuş […]

Continue reading »

KURBAN: ÖLÜMÜ GÖZ ÖNÜNDE TUTMAK

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Kurban Bayramlarında aklıma hep kıyâmet gününe dair o hadîs-i şerif gelir: “Cennet ehli cennete vardığı, cehennem ehli de cehenneme vardığında ölüm alacalı bir koç sûretinde getirilir. Cennetle cehennem arasında yatırılıp kesilir. Sonra bir münâdî; «−Ey cennet ahalisi! Artık ölüm yoktur. Ey cehennem ahalisi! Artık ölüm yoktur!» diye nidâ eder. Bu hâdise sebebiyle cennet ehlinin […]

Continue reading »

İKİ HAYAT GAYESİ…

YAZAR : Hüdâyî ÜSKÜDARLI Bu yazı dizisi, hayalî bir roman tekniğiyle değil, cemiyetin içinde yaşadığı hâdiseler ve ulvî hakikatler etrafında oluşan gerçekleri ve meseleleri canlandırma, tasvir, konuşma ve sohbet üslûbu ile kaleme alınmıştır. Bir yanda zulmet ve onun hüsran dolu ahvâli, diğer yanda ezelî ve ebedî nûrun nimet ve bereketli ahvâli. Bu ikisinin arasında zulmetten nûra açılan bir hidâyet penceresi… […]

Continue reading »
1 5 6 7