DÜNYADAKİ CENNET

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

-Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hoca Efendi’nin;
«Dünyadaki Cennet Huzurlu Aile Yuvası» adlı eserinden ilhamla…-

«Sizi çift çift yarattık.»
Buyurur yüce Hâlık.
Kadın, erkek her biri,
Diğeri için rızık.

Nikâh; Rasûl sünneti,
İnsanlığın ziyneti,
Ailenin temeli,
Âtînin selâmeti.

Anne; şefkat pınarı,
Fedâkârlık çınarı,
Hayırlı nesillerin
Mürebbîsi, mimarı.

Baba; evin direği,
Bir deryadır yüreği,
Helâl için çalışır,
Ne olursa mesleği.

Çocuklar; derde derman,
İlâhî bir armağan,
Onlar cennet çiçeği,
Onlarla ev gülistan.

Ev; sıcacık bir mektep,
Kalpler eğitilir hep,
Orada filizlenir,
Güzel ahlâk ve edep.

Ailede muhabbet,
Sadâkat, samimiyet…
Bunlarla hep var olur,
Erdemli bir cemiyet.

Sevgi ve saygı ile,
Yürünür istikbâle…
Dünyadaki cennettir,
Huzurlu bir aile.