ÖMRÜM BENİM

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Aşk derdiyle, has mayayı,
Karıp geçti ömrüm benim!..
Nefs denilen zor deryayı,
Yarıp geçti ömrüm benim!..

Tefekkür et yol, yordamı;
Baht elinden düşen gamı!..
Her kaygıya gül ahkâmı,
Serip geçti ömrüm benim!..

Gönül, kul ol bu dâvâya;
Hâl yetişsin hoş sadâya!..
Gül rengini bir sevdâya,
Vurup geçti ömrüm benim!..

Tut emânet vebâlini,
Âlem duysun ikbâlini!..
Devrin, bin bir ahvâlini,
Görüp geçti ömrüm benim!..

Kış mı örtmüş baharımı?
Çöz, bu derin esrarımı!..
Garip kalan efkârımı,
Sarıp geçti ömrüm benim!..

Zerre hayır, zerrece şer…
Aşktır, nefse inen neşter!..
Bir ocaktan Dost’a gevher,
Derip geçti ömrüm benim!..

15 Temmuz 2012, Mersin