İÇİMDE UKDE KALDI

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Belendim beşiklere;
Bir gönül alamadım…
Yüz sürdüm eşiklere;
Bir gönül alamadım…

Süründüm, emekledim,
Büyümeyi bekledim,
Derdime dert ekledim;
Bir gönül alamadım…

Yoruldum koşa koşa,
Gitti emekler boşa,
Daldım oyun oynaşa;
Bir gönül alamadım…

Geçti gençlik çağlarım,
Gazel döktü bağlarım,
Aah ederim ağlarım;
Bir gönül alamadım…

Yıllar yılı kurs aldım,
Karşılıksız burs aldım,
Her gün özel ders aldım;
Bir gönül alamadım…

Hasret yürekte kaldı,
Duâlar gökte kaldı,
İçimde ukde kaldı;
Bir gönül alamadım…

Buldum dedim, bunaldım,
Hep felekten gün çaldım,
İki devre mülk aldım;
Bir gönül alamadım…

Her gün gittim pazara,
Mâruz kaldım azara,
Çok yaklaştım mezara;
Bir gönül alamadım…

Ne od kaldı, ne ocak,
Dolaştım köşe bucak,
Rabbim, hâlim n’olacak?
Bir gönül alamadım…

15 Temmuz 2016