O Gül’ü Tanımak

Adem SARAÇ O’nu tanırsak, O’nun Allah’tan getirdiklerini de doğru bir şekilde tanımış oluruz… O Kâinatın Efendisi’ydi… Âlemlere Rahmetti… Allah Teâlâ, O’nun nurunu yarattı önce. Bütün âlem O’ndan sonra alem oldu. Her şey O’nun için… Bütün bunlarda bizim için. O’na “Habîbim!” dedi. O’nu sevdi. Bize de O’nu cân u gönülden sevmemizi emretti. O, güzeldi… Güzeller güzeliydi her alanda… Her güzellik O’nun […]

Continue reading »

Vasiyet ve Hikmetler

Dr. Adem AKIN- Muhammed YETİM ademaki n@yuzaki.com muyetim@yuzaki.com MUHYİDDÎN-İ ARABÎ ‘DEN VASİYETLER Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri, öncelikle Kur’ân ve sünnetten süzdüğü bilgilerin, sonra da kendisinden önce yaşayan ulemâ ve evliyânın eserlerinin ve başta Fütûhât-ı Mekkiyye’si olmak üzere bütün kendi kitaplarının özünü 201 vasiyette toplamıştır. VASİYET 14-A Kullara zulmetmekten şiddetle kaçın! Zulüm, kıyâmet gününün zulmetleri/karanlıklarıdır. Kullara zulmetmek, Allah tarafından onlar için edâ […]

Continue reading »

SAMAN ÇÖPÜ

Serdar AKYOL   Adımlarını gittikçe hızlandırıyordu. Maksadı, arkadaşlarının onu beklediği cafeye varmadan yanındaki kadından kurtulmaktı; annesinden… Zavallı kadıncağızın söylediği hiçbir şeyi dinlemiyordu. Tek istediği, hayatının anlamı olan arkadaşları tarafından görülmeden yanından uzaklaşmasıydı. İstediği gibi oldu. Annesinden çaktırmadan ayrıldı. Hemen arkadaşlarının yanına gitti. Grupları her zamanki yerlerinde oturuyordu. Gidip aralarına karıştı. Geldiğini sadece birkaç kişi fark etti. Her zamanki gibi ne […]

Continue reading »

Gıdalardaki Katkı Maddeleri 5

Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL GEVREKLEŞTİ RİCİLER (SHORTENING) Shortening, bir yağ çeşidi olup bisküvi, kek, pasta, kurabiye, ekmek ve diğer fırıncılık ürünlerinin kalitesini geliştirmek, onlara gevreklik vermek ve pişimlerini kolaylaştırmak için kullanılır. Ayrıca kızartma yağı olarak da kullanılır. Bu yağlara «shortening-kısaltıcı» denmesinin sebebi, buğday unundan hamur yapılması sırasında oluşan uzun «gluten» liflerine kısa bir yapı vermelerindendir. Bunlar birtakım katı yağlardan ibarettir. […]

Continue reading »

İNSANLARLA GEÇİNME SANATI

Aynur TUTKUN Evde, okulda, işte, arkadaşlar arasında başarıya ve mutluluğa giden yolda belki de en önemli ve gerekli şey, insanlarla geçinmeyi bilmektir. Bedenen hiç kimse bir diğerinin aynısı olmadığı gibi; zevkler, fikirler, tercihler, duygular yönüyle de aynısı değildir. Bu yüzden insanlarla geçinmek (eş, anne-baba, evlât, kardeş, arkadaş, akraba da olsa) çoğu zaman zor olmasa bile emek ve gayret isteyen bir […]

Continue reading »

“BABAMI ÖLDÜRDÜĞÜNDE ÇALDIR”

Ahmet TARIK Şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Kozan’daki liseli cinayetinin arkasından Samsun’da da benzer bir hâdise sonucunda iki gencecik delikanlı hayatını kaybetti. Son cinayetin fâili olarak henüz 18 yaşında bulunan bir lise son sınıf talebesi de hapishanenin yolunu tuttu. Bu olayların neden ve nasılı henüz tam anlaşılamadan bu kez de Türkiye bambaşka bir dramatik vakayla sarsıldı. 16 yaşındaki liseli bir […]

Continue reading »

LÂİK FRANSA’NIN ANTİLÂİK TATİLLERİ

Ahmet KAVAS DİNÎ BAYRAMLAR VE KUTSAL GÜNLER Fransa’da her yıl 11 gün resmî tatil îlan edilmekte ve bu günler geldiğinde devlet daireleri, bankalar ve alış-veriş merkezleri gibi resmî ve özel kurumlar kapalı kalmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi bu tatillerin çok azı kendi tarihlerindeki bir olay vesilesiyle yapılırken çoğu Hıristiyanlık geleneğiyle alâkalıdır. Katolik dünyanın dinî mânâda kutsal kabul ettiği […]

Continue reading »

Ayın Tarihi

Handenur YÜKSEL SULTAN 111. AHMED 23’üncü Osmanlı padişahı Sultan III. Ahmed, 1673’te doğdu, 1703’te 30 yaşında iken tahta çıktı. Hattat ve şairdi, «Necip» mahlâsıyla şiirler yazdı. Döneminde Akdeniz kıyısındaki Oran şehri fethedildi. 1711′ deki Prut Seferi’nde Ruslardan Azak, 1715′ teki Mora Seferi’nde Venediklilerden Mora geri alındı. Dağıstan, Osmanlı tâbiiyetine girdi. 1723’te İran Savaşı başladı, İran’ın 5 büyük vilayetine girildi. 1727’de […]

Continue reading »

Tokadîzâde Şekip

Dursun GÜRLEK İbnülemin Mahmud Kemal İNAL hakkında Yahya Kemal ile Süleyman Nazif’in birlikte söyledikleri iki mısra vardır ki üstadın karakterini en güzel şekilde yansıtması bakımından oldukça ilgi çekicidir. Eserleriyle, üslubuyla, kıyafetiyle, hafızasıyla emsaline göre çok değişik özellikler arz eden bu ünlü bilginimizi anlatan iki mısra şöyledir: Hezar gıbta o devr-i kadim efendisine Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine. Evet, […]

Continue reading »

Kılıç Ali Paşa ve Tophane’deki Cami

Can ALPGÜVENÇ Emrindeki filo ile bozgun içinde zafer kazanan amiral: 25 Mayıs 1571’de, Papa V. Pius’in gayretiyle, Papalık, Venedik ve İspanya arasında üçlü bir ittifak imzalanarak-ki bu ittifaka daha sonra başka devletler de girecektir- güçlü bir donanma meydana getirilmiş, Kıbrıs’ın Osmanlı’nın eline geçmesinin önlenmesi amaçlanmıştı. Hollanda valisi Amiral Don Juan d’Autriche komutasındaki Haçlı donanması, önce İtalya’nın güney ucundaki Messina’da toplanmış, […]

Continue reading »
1 854 855 856 857 858 865